fbpx
24.7 C
Cluj-Napoca
AcasăEDUCAȚIECe prevede noul Contract colectiv de muncă pentru învăţământul preuniversitar; documentul a...

Ce prevede noul Contract colectiv de muncă pentru învăţământul preuniversitar; documentul a fost publicat în Monitorul Oficial

Publicat în

spot_img
spot_img

Contractul colectiv de muncă pentru învățământul preuniversitar, semnat, luna trecută, de către Ministerul Educației și partenerii sociali, a fost publicat, marți, în Monitorul Oficial. Încheiat pe o durată de doi ani, contractul stabilește zilele libere de care beneficiază personalul din învățământ, condițiile de efectuare a orelor suplimentare și a concediilor, precum și detalii legate de salarizare și formare profesională. Conform documentului, pe 5 Iunie se va sărbători Ziua Învățătorului, iar ziua de 5 Octombrie, Ziua Mondială a Educației, este zi nelucrătoare.

Ministerul Educației anunța, luna trecută, că pe 11 aprilie 2019 a fost semnat Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate – învăţământ preuniversitar, cu  federațiile sindicale reprezentative din învățământ – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”. Contractul a fost publicat, marți, în Monitorul Oficial, partea a V-a.

Vă prezentăm câteva fragmente din Contractul colectiv de muncă:

Timpul de muncă

 • Durata normală a timpului de muncă este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. La opțiunea salariatului, repartizarea timpului de muncă poate fi inegală, în funcție de specificul muncii prestate.
 • Salariații pot fi solicitați să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depăși 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
 • Orele suplimentare prestate de către personalul din învățământul preuniversitar se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora.

Zile nelucrătoare

 • Sunt zile nelucrătoare:

– zilele de repaus săptămânal;

– 1 și 2 ianuarie;

– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

– Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;

– prima, a doua zi și a treia zi de Paști;

– 1 Mai;

– 1 Iunie;

– prima și a doua zi de Rusalii;

– 15 august – Adormirea Maicii Domnului;

– 5 Octombrie – Ziua Mondială a Educației;

– 30 Noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;

– 1 Decembrie;

– 25 și 26 decembrie;

– două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestor culte.

Concediul de odihnă

 • Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, concediul de odihnă se acordă în funcție de vechimea în muncă, astfel:

 până la 5 ani vechime – 21 de zile lucrătoare;

– între 5 și 15 ani vechime – 24 de zile lucrătoare;

– peste 15 ani vechime – 28 de zile lucrătoare.

 • Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabilește de către consiliul de administrație al unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3, împreună cu reprezentantul organizației sindicale, afiliate la una dintre federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, al cărei membru este salariatul, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, în primele două luni ale anului școlar. La programarea concediilor de odihnă ale salariaților, se va ține seama și de specificul activității celuilalt soț.
 • Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare.
 • Personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 și 10 zile lucrătoare.
 •  Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite nu se includ în durata concediului de odihnă anual.

Zile libere plătite/ concedii fără plată

 • Salariații au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situații, după cum urmează:

a) căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare;

b) nașterea unui copil – 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură (concediu paternal);

c) căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare;

d) decesul soțului/soției, copilului, părinților, bunicilor, fraților, surorilor salariatului sau al altor persoane aflate în întreținere – 5 zile lucrătoare;

e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/ reședinței – 5 zile lucrătoare;

f) decesul socrilor salariatului – 5 zile lucrătoare;

g) schimbarea domiciliului – 3 zile lucrătoare;

h) îngrijirea sănătății copilului – 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii).

 • Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învățământ.

Drepturi salariale

 • Personalul din învățământ beneficiază, conform prevederilor legale în vigoare, și de următoarele drepturi:

a) decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă, pentru personalul didactic care are domiciliul sau reședința în afara localității unde se află sediul unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3;

b) o indemnizație de instalare;

c) în caz de deces al unui membru de familie, se acordă un ajutor de deces conform legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat;

d) tichete de creșă;

e) indemnizație de hrană;

f) vouchere de vacanță.

 • Personalului din învățământ care își desfășoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu/reședință i se decontează cheltuielile de navetă la și de la locul de muncă, de către autoritățile administrației publice locale, la solicitarea consiliului de administrație al unității/instituției prevăzute în Anexa nr. 3.

Concedierea salariaților

 • Este interzisă concedierea salariaților:

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;

b) pentru exercitarea dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.

 • Concedierea salariaților nu poate fi dispusă:

a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical;

b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei;

c) pe durata în care salariata este însărcinată, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d) pe durata concediului de maternitate;

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav/cu dizabilități în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;

h) pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârșite de către acel salariat;

i) pe durata efectuării concediului de odihnă;

j) pe durata rezervării catedrei/postului didactic.

Formarea profesională

 • Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii de servicii de formare profesională din țară și din străinătate;

b) stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;

c) stagii de practică și de specializare în țară și în străinătate;

d) formare individualizată;

e) stagii de perfecționare organizate de organizațiile sindicale reprezentative;

f) alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

 • Finanțarea activităților de formare continuă se suportă de către Ministerul Educației Naționale, prin alocarea din timp a sumelor necesare.

Ziua Învățătorului

 • Părțile convin să sărbătorească pe 5 Iunie – Ziua Învățătorului, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestor evenimente.
 • În perioada desfășurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ.

Articole recente

VIDEO | Iuliu Winkler: Există corupție în Parlamentul European, dar nu trebuie să generalizăm; Sunt practici condamnabile

Deputatul european Iuliu Winkler (UDMR/EPP) a declarat în podcast-ul ”Transilvania Vobește” de la Știrile Transilvaniei, că există corupție în PE, dar cei care au astfel de practici condamnabile sunt deferiți Justiției, care își face treaba cu brio.

FORM/ University- o experiență studențească de neuitat

La începutul acestei veri echipa FORM/ din Cluj-Napoca a venit cu o idee minunată...

Primăria Timişoara a câştigat procesul cu proprietarii Ştrandului termal și va primi 7,5 milioane de lei

Primăria Timişoara a câştigat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un proces cu proprietarii Ştrandului termal de pe malul Canalului Bega, care nu mai plăteau chirie de aproape zece ani

Concert de deschidere a turneului internațional „Carmen Sylva – 180”, la Castelul Peleș din Sinaia

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile

Mai multe articole de același fel