Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer blocat de la Roșia Montană, a solicitat Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) prelungirea cu 5 ani a duratei de valabilitate a licenței de concesiune pentru exploatare a perimetrului auro-argintifer Roșia Montană. Licența a intrat în vigoare în urmă cu 20 de ani, în 1999, și urmează să expire luna viitoare, pe 21 iunie. Legea minelor prevede că licențele de exploatare minieră sunt acordate pentru maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani, scrie profit.ro

“Deși RMGC păstrează “deținerea nominală” a licenței, acțiunile și inacțiunile statului român au împiedicat înregistrarea de către RMGC a oricăror beneficii rezultate din deținere și, astfel, au lipsit licența de orice valoare. Cu toate acestea, licența expiră în iunie 2019 și, pentru a-și proteja integral drepturile și activele, RMGC a înaintat pe 8 martie 2019, în termenul legal de cel puțin 90 de zile până la expirare, o solicitare de prelungire. Nu există nicio garanție că ANRM va aproba prelungirea înainte de data expirării sau că o va aproba în general. Orice decizie adversă sau arbitrară a ANRM ar putea avea un impact material defavorabil asupra business-ului, activelor, perspectivelor, condiției financiare, rezultatelor operațiunilor și/sau prețului de piață al acțiunilor companiei”, se arată în ultimul raport trimestrial al Gabriel Resources, acționarul majoritar al RMGC, cu peste 80% din capital.

Restul acțiunilor RMGC sunt deținute de compania românească de stat Minvest Roșia Montană, controlată de Ministerul Economiei. Demersul de solicitare a prelungirii licenței de concesiune a perimetrului Roșia Montană a fost aprobat și în AGA RMGC din aprilie, cu votul exclusiv al acționarului majoritar.