Megfigyeltük-e már, hogy a János írása szerinti evangéliumban nincsen születéstörténet? János apostol nem ír közvetlenül karácsonyi történetet. Közvetett módon azonban az ô mûve is tartalmaz karácsonyi üzenetet. János, az evangélista mondanivalóját a teremtés elôttrôl kezdi. Így több titkot tár fel, mint amit Mózes elsô könyvébôl megtudhatunk. Mózes a teremtés pillanatától kezdve tudósít bennünket az eseményekrôl. János a teremtés mögé lát és elmondja nekünk, hogy a mindenség letrehozásában közremûködött még valaki az Atyán kívül, aki nem más, mint az Örökkévaló Fia, az Ige.

Tehát János eloszlatja azt a félreértést, miszerint a Jézus Krisztus életének a bethlehemi jászolbölcsô lenne az elsô állomása. Isten Fia ugyan az elsô Karácsony alkalmával öltött testet, de az Ô lénye az örökkévalóságban ered. Azonos azzal a világossággal, amely még azelôtt jelen volt, míg csillagok, az anyagi fényforrások megjelentek. Ô az a világosság, aki folytonos küzdelemben áll a sötétséggel, de legyôzi azt, mert nem egyenlô partnerek. Nem véletlen az, hogy a hagyomány majd a Karácsony ünnepét, amelyet csak késôbb tesz hivatalos ünnepnappá, a téli napéjegyenlôség kalendáriumi idôpontjával kapcsolja össze.

Drótos Árpád, református lelkipásztor, NYC

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania