Primăria municipiului Deva a inițiat procedura de consultare publică cu privire la proiectul de buget pe acest an, persoanele interesate având posibilitatea de a trimite sesizările, observațiile sau punctele de vedere până în 3 februarie. Consultarea publică privind dezbaterea proiectului de buget general al Municipiului Deva va avea loc în 3 februarie, ora 12:00.

Bugetul general al municipiului Deva în acest an este în valoare de 187.201,53 mii lei, la care se adaugă excedentul anului 2019 în valoare de 10.467,11 mii lei (excedent ce va fi utilizat în cursul anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare) mai mare cu 15% în anul 2020 față de ultimul buget aprobat în anul 2019.

Obiectivul general este creșterea în continuare a calității vieții în municipiu – educație, sănătate, infrastructură, mediu, transport în comun, spații verzi, arte și industrii creative, dinamism multicultural.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 20 ianuarie – 03 februarie 2020, prin adresă scrisă, la registratura Primăriei municipiului Deva (Centrul de Informare a Cetățenilor), Piața Unirii, nr. 4, în atenția Serviciului financiar, contabilitate din cadrul Direcției economice.

Mai jos se pot consulta atât sinteza bugetului cât și proiectul de buget in ansamblul său

Conform proiectului de buget, cele mai importante proiecte în derulare, care vor fi finalizate în 2020, din bugetul local sunt:

            ● Locuințe sociale în cartierul N. Grigorescu (bl. 3 și 4)

            ● Alimentare cu apă și canalizare: str. Roci, str. Zenitului, zona Zăvoi

            ● Alimentare cu gaz metan Bârcea Mică

            ● Canalizare pluvială str. Atelierelor

            ● Modernizare străzi: Granitului, Cascadei, Coziei, drumul de legătură dintre str. Vulcan și str. Coziei; Dricuri și Vâlcele din satul Cristur

            ● Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public: Centrul Cultural “Drăgan Muntean” și iluminat arhitectural în zona I.P.H.

            ● Amenajare sens giratoriu la Sântuhalm

            ● Amenajare sens giratoriu la intersecția str. Horea cu DN7 – Calea Zarandului

            ● Amenajare terenuri sport la: Casa Maghiară Deva, Școala din satul Cristur

            ● Modernizare teren sintetic nr. 2 Stadion “Cetate”

            ● Modernizare pistă de atletism la Stadionul Municipal “Cetate” Deva

            ● Modernizare ascensor înclinat acces Cetatea Deva

            ● Amenajare capele mortuare în localitățile Cristur, Archia, Bârcea Mică

            ● Amenajare parcare tip smart parking str. Carpați.

De asemenea, cele mai importante proiecte propuse pentru a fi demarate și finalizate în anul 2020 sunt:

● Modernizare străzi: prelungire str. Brândușei

● Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public: Biserica “Sf. Ierarh Vasile cel Mare”, Parohia Deva III; Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Parohia Deva IV; Biserica “Sf. Mare Mucenic Mina”, Parohia Deva X; Biserica “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, Parohia Sântuhalm; Biserica Creștină Baptistă “Sfânta Treime”; Parohia Ortodoxă Română “Sf. Ilie Tesviteanul”, Parohia Deva VII; Biserica Greco-Catolică “Immaculata”; Parohia Romano-Catolică nr. II Deva; Biserica Penticostală “Emanuel”; Biserica Romano-Catolică nr. I Deva; Biserica Ortodoxă Cristur; Biserica Catolică Cristur; Biserica Ortodoxă Archia; Biserica Ortodoxă Bârcea Mică; Biserica Penticostală “Muntele Sionului”; Biserica Penticostală “Betania”

● Amenajare parcare tip smart parking: Aleea Păcii, Aleea Muncii

● Amenajare platformă B-dul 22 Decembrie, zona bl. 12A (zonă urbană de recreere)

● Amenajare parcare pe B-dul Decebal (zona Palatului Administrativ)

● Amenajare parcare Școala Generală “O. Goga” și riverani, pe Al. Streiului

● Reabilitare Grădiniță str. A. Vlaicu

● Alimentare cu apă și canalizare drum de legătură între str. Granitului și str. T. Maiorescu

● Amenajare scări acces și rigolă colectare ape pluviale str. B. Lăutaru

● Amenajare rigolă colectare ape pluviale str. Stejarului

● Modernizare trotuare DN7 și pistă de biciclete DHS.

Cele mai importante proiecte propuse pentru a fi demarate în anul 2020:

● Achiziționarea clădirii fostului restaurant “Astoria”, de pe str. M. Eminescu, și demararea lucrărilor pentru construirea unei creșe

● Preluarea clădirii abandonate de la Liceul de Arte “Sigismund Toduță” Deva și demararea lucrărilor de reabilitare a clădirii având ca destinație unitate de învățământ

● Preluarea de la M.A.I. a blocului de locuințe situat pe Aleea Saturn, din Deva (în prezent, abandonat) și finalizarea acestuia. Cele 24 de apartamente din imobil vor fi închiriate absolvenților de învățământ superior care doresc să se întoarcă în Deva

● Preluarea Palatului Administrativ din Piața I.C. Brătianu – deținut, în prezent, de Consiliul Județean Hunedoara, Direcția Județeană de Statistică și Instituția Prefectului – Județul Hunedoara, în vederea finalizării acestuia. Destinația clădirii: închirierea către firme din domeniul IT, ceea ce va asigura o creștere a ofertelor de locuri de muncă pentru tineri

● Preluarea de la M.A.I. a clădirii fostului sediu al Poliției Municipiului Deva, de pe str. O. Goga și reabilitarea acesteia în vederea funcționării unei grădinițe.

Cele mai importante proiecte cu finanțare din surse europene:

Proiecte cu contracte de finanțare semnate în 2018 și pentru care s-au derulat, în 2019, procedurile de achiziție pentru proiectare faza PT și/sau execuție de lucrări:        

● Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național “Decebal”, Str. Oituz

● Creșterea eficienței energetice a blocului 79, str. Bejan, Deva

● Creșterea eficienței energetice a blocului P5, str. Titu Maiorescu, Deva

● Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal, Deva

● Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Pedagogic “Regina Maria” (şcoala generală)

● Creșterea eficienței energetice a blocului 13A, str. M. Eminescu, Deva

● Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale “Andrei Șaguna”

● Construire Grădiniță cu Program normal în zona Orizont 2, Deva.

Proiecte pentru care au fost semnate contracte de finanțare în 2019 și care au intrat în implementare în etapa de achiziție publică a contractelor de proiectare și/sau execuție:

● Creșterea eficienței energetice a blocului M2, Al. Crizantemelor, Deva

● Creșterea eficienței energetice a blocului P3, Al. Moților, Deva

● Creșterea eficienței energetice a blocului 8, B-dul Decebal, Deva

● Creșterea eficienței energetice a blocului nr. 7, Al. Plopilor, Deva

● Creșterea eficienței energetice a blocului M1, Al. Crizantemelor, Deva

● Creșterea eficienței energetice a blocului 60, Al. Streiului, Deva

● Creșterea eficienței energetice a blocului A, B-dul I. Maniu, Deva

● Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice

● Creșterea eficienței energetice a blocului D, B-dul I. Maniu, Deva

● Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului

● Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice

● Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu

● Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I

● Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente

● Amenajare zonă pietonală centrul istoric

● Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu Program normal nr. 2, Deva

● Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic “Transilvania” Deva

● Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară.

Proiecte care au fost depuse pentru solicitarea finanțării, au fost evaluate și acceptate ca eligibile, dar sunt trecute pe lista de rezervă:

            ● Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu”, str. Scărișoara, nr. 4 (Școala generală)

            ● Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche – Piața Victoriei – Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală

            ● Construirea traseului pentru bicicliști pe B-dul Decebal, B-dul 22 Decembrie și zona adiacentă

            ● Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în  Deva, Al. Viitorului, nr. 9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară.

Proiecte depuse la Compania Națională de Investiții:

            ● Construire Sală Polivalentă – zona Macon, Deva

            ● Reabilitare Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva

            ● Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din satul Cristur

            ● Construire sală de sport la Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” (locația din str. Bejan, nr. 8).

            Lucrări de reparații care vor fi realizate în anul 2020:

            ● Reparații străzi/alei

            ● Reparații trotuare

            ● Reparații scări

            ● Aducerea la nivelul căii de rulare a capacelor de apă și canalizare menajeră/pluvială

            ● Refacerea marcajelor rutiere.

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania