Miercuri, 12 februarie 2020, în Sala Mare a Primăriei Oradea, a fost semnat actul constitutiv și statutul „Asociaţiei Clustherm Transylvania”. Scopul acesteia este de a crește competitivitatea economică a Asociației Clustherm Transylvania și a membrilor, atât în plan național, cât și în plan internațional, prin valorificarea resurselor geotermale, termo-minerale, minerale terapeutice și minerale naturale. Asociaţa este una neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi independentă, nesubordonată vreunei alte persoane juridice.

Asociația are 35 de membri. Printre membrii fondatori ai asociației se numără reprezentanți ai mediului de afaceri (12), instituții de învățământ (4), instituții publice (17), precum și asociații de suport în activitate (2). Membrii provin din 4 județe din nord-vestul României: Bihor, Cluj, Satu-Mare și Bistrița Năsăud.

Municipiul Oradea a fost ales, în data de 29 ianuarie, să dețină funcția de președinte al consiliului director pentru o perioadă de 2 ani. Sediul Asociaţiei Clustherm Transylvania este în Oradea, pe str. Alexandru Cazaban nr. 49.

„Oradea are mai multe proiecte care vizează valorificarea zăcământului de apă geotermală și am decis să ne alăturăm acestei Asociații pentru a dezvolta, în continuare, această componentă de geotermalism. Urmează să depunem, în perioada imediat următoare, un proiect prin intermediul clusterului ce vizează realizarea a trei laboratoare de analiză a apei geotermale,” a spus viceprimarul Mircea Mălan.

Cei prezenți au precizat că înființarea primului Cluster pe geotermalism din România reprezintă un moment istoric, care va aduce doar beneficii.

Asociaţia îşi poate desfăşura activitatea pe întregul teritoriu al României şi în străinătate. Totodată, în funcţie de necesităţi, asociaţia îşi poate constitui filiale și sucursale, în ţară sau străinătate, prin decizia Adunării Generale, în condițiile legii.

Asociaţia va acţiona în vederea atingerii următoarelor obiective: crearea și dezvoltarea unui cadru favorabil pentru activitatea Asociației Clustherm Transylvania; creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) prin stimularea cooperării între instituţii de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI), întreprinderi și alte entități, precum şi prin creşterea accesului întreprinderilor la infrastructuri și servicii de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI); Identificarea şi promovarea iniţiativelor care genereaza produse şi servicii inovatoare de interes pentru Asociaţia Clustherm Transylvania, dar și generarea de proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare (CDI), cu și/sau pentru membrii Asociaţiei Clustherm Transylvania; Promovarea, încurajarea și susținerea învățământului, dar și a spiritului antreprenorial, prin propunerea de soluții pertinente pentru sectoarele de interes ale Asociaţiei Clustherm Transylvania, inclusiv generarea și dezvoltarea de proiecte strategice în acest sens;  Sprijinirea transferului de cunoștințe și susținerea activității economice a  membrilor, prin derularea unor achiziții comune și prin creșterea intensității activităţilor comerciale între membrii Asociaţiei Clustherm Transylvania, pe de o parte, dar și prin derularea unor activități comerciale, în comun ale membrilor, cu alte entități din afara Asociaţiei Clustherm Transylvania; Susținerea, promovarea și implicare în generarea unor proiecte de interes comun, inclusiv proiecte de dimensiuni mari, transfrontaliere, prin crearea unor mecanisme colaborative, precum și a unor instrumente și canale optime pentru gestionarea eficientă a informațiilor și oportunităților pentru Asociaţia Clustherm Transylvaniași membri;  Identificarea oportunităților de colaborare în direcția susținerii Asociaţiei Clustherm Transylvaniași a membrilor, prin diverse programe, parteneriate, intrumente și/sau operațiuni bancare sau nonbancare, precum și atragerea de resurse (investiţii, fonduri europene, scheme de ajutor de stat, fonduri de risc  etc) pentru dezvoltarea Asociaţiei Clustherm Transylvaniași a membrilor; Promovarea intereselor Asociaţiei Clustherm Transylvania prin organizarea și/sau participarea de/la evenimente (forumuri, simpozioane, conferințe, seminarii, dezbateri etc); Promovarea de inițiative legislative menite să corecteze – sau, dupa caz – să reglementeze anumite aspecte de interes pentru Asociaţia Clustherm Transylvaniași membri; Desfășurarea oricăror activități necesare atingerii scopului și obiectivelor asocierii, inclusiv a unor activități cu caracter economic, dar și oferirea unor donații și/sau burse de studiu sau perfecționare.

Patrimoniul inițial, la data constituirii Asociaţiei Clustherm Transylvania, în valoare de 17.500 lei, este format din aportul egal al fiecărui membru fondator, cu o participare în valoare de 500 lei/ membru.

Consiliul Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 8 persoane, fiecare dintre acestea reprezentând un membru al Asociației Clustherm Transylvania: 1 președinte, 6 vicepreședinți și 1 secretar general. Prima componență nominală a Consiliul Director este următoarea:

1. Preşedinte: Nicula Oana-Laura, reprezentant al membrului Municipiul Oradea;

2. Vicepreşedinte: Fechete Dumitru, reprezentant al membrului Aqua President SRL;

3. Vicepreşedinte: Apahidean Dorin, reprezentant al membrului Salina Turda SA;

4. Vicepreşedinte: Barbara Zoltán, reprezentant al membrului Solarex SRL;

5. Vicepreşedinte: Toader Valentin, reprezentant al membrului Universitatea Babeș-Bolyai; 

6. Vicepreşedinte: Trișcă Andrei-Simion, reprezentant al membrului Comuna Sânmartin;

7. Vicepreşedinte: Dîncu Ionel, reprezentant al membrului Asociația Parteneriat Gal Ținutul Haiducilor; 

8. Secretar general: Dodescu Anca-Otilia, reprezentant al membrului Universitatea din Oradea.  

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania