Consilierii locali ai Devei au votat marți, în unanimitate, bugetul local pe anul acesta al municipiului.

Deva are pentru acest an un buget de peste 187 de milioane de lei, la care se adaugă încă zece milioane de lei, excedent din anul precedent. Peste 127 de milioane de lei din buget reprezintă venituri proprii, 15 milioane – cote defalcate din TVA, 7,3 milioane lei – subvenţii de la bugetul de stat, 37,1 milioane lei – fonduri europene.

„Avem investiții de peste 60 de milioane de lei din bugetul local, la care se adaugă investiții din bugetul împrumuturilor de peste 50 de milioane de lei. Suma în euro depășește cu mult 15 milioane de euro și lucrurile acestea se vor vedea în perioada următoare. Procedurile le vom demara probabil săptămâna viitoare și o să vedeți că în această perioadă, începând cu luna aprilie – mai, vor fi foarte multe lucrări de investiții în municipiul Deva”, a declarat primarul Devei, Florin Oancea.

Când a inițiat procedura de consultare publică cu privire la Proiectul de buget al municipiului Deva pe anul 2020, Primăria Deva a prezentat și principalele investiții care vor avea loc în acest an. Puteți citi mai jos proiectele municipalității pentru acest an.

Proiecte în derulare, care vor fi finalizate în 2020, din bugetul local

Locuințe sociale în cartierul N. Grigorescu (bl. 3 și 4)

Alimentare cu apă și canalizare: str. Roci, str. Zenitului, zona Zăvoi

Alimentare cu gaz metan Bârcea Mică

Canalizare pluvială str. Atelierelor

Modernizare străzi: Granitului, Cascadei, Coziei, drumul de legătură dintre str. Vulcan și str. Coziei; Dricuri și Vâlcele din satul Cristur

Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public: Centrul Cultural „Drăgan Muntean” și iluminat arhitectural în zona I.P.H.

Amenajare sens giratoriu la Sântuhalm

Amenajare sens giratoriu la intersecția str. Horea cu DN7 – Calea Zarandului

Amenajare terenuri sport la: Casa Maghiară Deva, Școala din satul Cristur

Modernizare teren sintetic nr. 2 Stadion „Cetate”

Modernizare pistă de atletism la Stadionul Municipal „Cetate” Deva

Modernizare ascensor înclinat acces Cetatea Deva

Amenajare capele mortuare în localitățile Cristur, Archia, Bârcea Mică

Amenajare parcare tip smart parking str. Carpați.

Cele mai importante proiecte propuse pentru a fi demarate și finalizate în anul 2020

Modernizare străzi: prelungire str. Brândușei

Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public: Biserica „Sf. Ierarh Vasile cel Mare”, Parohia Deva III; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Parohia Deva IV; Biserica „Sf. Mare Mucenic Mina”, Parohia Deva X; Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, Parohia Sântuhalm; Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”; Parohia Ortodoxă Română „Sf. Ilie Tesviteanul”, Parohia Deva VII; Biserica Greco-Catolică „Immaculata”; Parohia Romano-Catolică nr. II Deva; Biserica Penticostală „Emanuel”; Biserica Romano-Catolică nr. I Deva; Biserica Ortodoxă Cristur; Biserica Catolică Cristur; Biserica Ortodoxă Archia; Biserica Ortodoxă Bârcea Mică; Biserica Penticostală „Muntele Sionului”; Biserica Penticostală „Betania”

Amenajare parcare tip smart parking: Aleea Păcii, Aleea Muncii

Amenajare platformă B-dul 22 Decembrie, zona bl. 12A (zonă urbană de recreere)

Amenajare parcare pe B-dul Decebal (zona Palatului Administrativ)

Amenajare parcare Școala Generală „O. Goga” și riverani, pe Al. Streiului

Reabilitare Grădiniță str. A. Vlaicu

Alimentare cu apă și canalizare drum de legătură între str. Granitului și str. T. Maiorescu

Amenajare scări acces și rigolă colectare ape pluviale str. B. Lăutaru

Amenajare rigolă colectare ape pluviale str. Stejarului

Modernizare trotuare DN7 și pistă de biciclete DHS.

Cele mai importante proiecte propuse pentru a fi demarate în anul 2020

Achiziționarea clădirii fostului restaurant „Astoria”, de pe str. M. Eminescu, și demararea lucrărilor pentru construirea unei creșe

Preluarea clădirii abandonate de la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva și demararea lucrărilor de reabilitare a clădirii având ca destinație unitate de învățământ

Preluarea de la M.A.I. a blocului de locuințe situat pe Aleea Saturn, din Deva (în prezent, abandonat) și finalizarea acestuia. Cele 24 de apartamente din imobil vor fi închiriate absolvenților de învățământ superior care doresc să se întoarcă în Deva

Preluarea Palatului Administrativ din Piața I.C. Brătianu – deținut, în prezent, de Consiliul Județean Hunedoara, Direcția Județeană de Statistică și Instituția Prefectului – Județul Hunedoara, în vederea finalizării acestuia. Destinația clădirii: închirierea către firme din domeniul IT, ceea ce va asigura o creștere a ofertelor de locuri de muncă pentru tineri

Preluarea de la M.A.I. a clădirii fostului sediu al Poliției Municipiului Deva, de pe str. O. Goga și reabilitarea acesteia în vederea funcționării unei grădinițe.

Cele mai importante proiecte cu finanțare din surse europene

Proiecte cu contracte de finanțare semnate în 2018 și pentru care s-au derulat, în 2019, procedurile de achiziție pentru proiectare faza PT și/sau execuție de lucrări:       

Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național „Decebal”, Str. Oituz

Creșterea eficienței energetice a blocului 79, str. Bejan, Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului P5, str. Titu Maiorescu, Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul Decebal, Deva

Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional Pedagogic „Regina Maria” (şcoala generală)

Creșterea eficienței energetice a blocului 13A, str. M. Eminescu, Deva

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna”

Construire Grădiniță cu Program normal în zona Orizont 2, Deva.

Proiecte pentru care au fost semnate contracte de finanțare în 2019 și care au intrat în implementare în etapa de achiziție publică a contractelor de proiectare și/sau execuție:

Creșterea eficienței energetice a blocului M2, Al. Crizantemelor, Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului P3, Al. Moților, Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului 8, B-dul Decebal, Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului nr. 7, Al. Plopilor, Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului M1, Al. Crizantemelor, Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului 60, Al. Streiului, Deva

Creșterea eficienței energetice a blocului A, B-dul I. Maniu, Deva

Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice

Creșterea eficienței energetice a blocului D, B-dul I. Maniu, Deva

Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului

Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice

Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu

Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I

Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente

Amenajare zonă pietonală centrul istoric

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu Program normal nr. 2, Deva

Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva

Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară.

Proiecte care au fost depuse pentru solicitarea finanțării, au fost evaluate și acceptate ca eligibile, dar sunt trecute pe lista de rezervă

Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, str. Scărișoara, nr. 4 (Școala generală)

Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche – Piața Victoriei – Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală

Construirea traseului pentru bicicliști pe B-dul Decebal, B-dul 22 Decembrie și zona adiacentă

Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în  Deva, Al. Viitorului, nr. 9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară.

Proiecte depuse la Compania Națională de Investiții

Construire Sală Polivalentă – zona Macon, Deva

Reabilitare Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din satul Cristur

Construire sală de sport la Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” (locația din str. Bejan, nr. 8).

Lucrări de reparații care vor fi realizate în anul 2020

Reparații străzi/alei

Reparații trotuare

Reparații scări

Aducerea la nivelul căii de rulare a capacelor de apă și canalizare menajeră/pluvială

Refacerea marcajelor rutiere.

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania