Isten elvette mindnyájunktól a tágabb közösségben történô ünneplés lehetôségét. Van, akitôl több mindent elvett. Vannak, akik belehaltak a járványba, mások megbetegedtek, vagy a munkahelyüket és a fizetésüket veszítették el. Ôket hordozzuk imádságainkban, a gyászolók megvígasztalásáért imádkozzunk és segítsünk, ahogy csak lehet! Hálát adunk az Istennek, hogy egy olyan jóléti államban élünk, ahol senkit nem hagynak az utcán és nem engednek éhen veszni. A városi iskolák azok a helyek, ahol ingyen ételt osztanak a rászorulók számára.

Most jött el az imádság ideje. Leginkább mondjunk közbenjáró könyörgéseket egymásért, a szeretteinkért, az Anyaszentegyházért, népünkért, országainkért és vezetôinkért! Eljött az elcsendesedés alkalma. Isten azért bocsájtotta a világra a járványt, hogy felhívja valamire a figyelmünket, amit eddig nem vettünk észre. Figyeljünk most rá! Kérjük el az üzenetet egyen-egyenként mindnyájan! Szálljunk magunkba és tanuljunk jobban imádkozni, jobban Istenre összpontosítani! Ne meneküljünk a technikai eszközeink mögé! Bújjunk csak ki a virtuális világ rejtekhelyeirôl! Álljunk oda leplezetlenül Isten elé! Milyen jó, hogy Ô szeretô, mennyei édesatyánk, aki azért küldte el a Fiát a világra, hogy legyen lehetôségünk visszatérni hozzá az atyai otthonba! Szentlelke segíteni fog. Csak bízz és higgy benne!

Drótos Árpád, református lelkipásztor, NYC

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania