Cu toate că este o sărbătoare îmbrățișată de regimurile comuniste, 1 Mai își are originile în evenimente întâmplate pe pământ american. Aceasta vine la câțiva ani după Războiul de Independență din SUA (1861). Este ziua când muncitorii americani și sindicatele au cerut reducerea programului de muncă la opt ore.

În 1 Mai 1866, mai bine de 250.000 de oameni au ieșit pe străzi în Chicago și peste 300.000 de muncitori au intrat în grevă. 40.000 de lucrători și-au părăsit posturile, numărul lor ajungând la 100.000 în doar două zile. Manifestațiile s-au întins pe mai multe zile. Însă, un protest început pașnic a devenit extrem de violent, demonstranții intrând în conflict cu forțele de ordine. Au existat victime de ambele părți.

Sărbătoarea de 1 Mai a fost recunoscută oficial în 1889, la Primul Congres Socialist Internațional de la Paris, unde s-a decis ca în această zi să fie comemorată lupta dintre Uniunea Sindicatelor și forțele de ordine din statul Illinois. Federația Sindicală și SUA se vor dezice, însă, de această sărbătoare pentru că trimitea spre evenimentele violente de la Chicago, dar, mai ales, pentru că ea a fost îmbrățișată de curentul comunist care începea să crească tot mai mult în întreaga lume.

Odată cu terminarea celui de-al Doilea Război Mondial și împărțirea Europei între câștigători, sovieticii au îmbrățișat din plin această sărbătoare, impunând-o în tot blocul sovietic din Europa Centrală și de Est, pentru că „se opunea filozofiei capitaliste americane”.

În România, 1 Mai a fost sărbătorit trecător încă din perioada monarhiei lui Carol I. Însă sărbătoarea a căpătat amploare odată cu instaurarea comunismului.

Regimul comunist a pervertit sensul sărbătorii de 1 Mai. Timp de patru decenii, Ziua Internațională a Muncii a fost folosită de partidul comunist și de presa regimului ca un instrument de propagandă, un pretext pentru a preaslăvi regimul totalitar, a omagia figurile sinistre ale comunismului (Lenin, Stalin, Gheorghiu-Dej, Ceaușescu) și a lăuda ideologia oficială. Se scrie în presa vremii despre oamenii muncii, despre hărnicie, despre stahanovism, despre parade și defilări ale “bucuriei”. Articolele din presa comunistă scrise cu ocazia zilei de 1 Mai dau impresia că românii abia așteptau să defileze pe stradă cu lozinci, să vadă imagini cu Marx și Engels, să-și arate recunoștința față de șefii statului și să-i laude pe “conducătorii iubiți”. N-a fost vorba, în realitate, niciodată de așa ceva. Sărbătorile comuniste au fost detestate de oameni, iar cultul personalității, care a ajuns la paroxism la finalul anilor ’80, a sufocat și scârbit poporul român. Comunismul a căzut. Rămân urmele lui, unele consemnate și de presa vremii, care ne arată cât de mult rău poate face unei națiuni dictatura și anularea democrației.

Știrile Transilvaniei vă prezintă o selecție de texte și imagini despre sărbătoarea de 1 Mai în comunism. Merită să le vedem și să înțelegem ceva din istoria acelor ani negri din istoria recentă a României. Să prețuim libertatea și să ne gândim, preț de o clipă, la cei care au luptat pentru ea începând din închisorile comuniste și până pe străzile însângerate ale Timișoarei și Bucureștiului.

Textele sunt selectate din ziarul „Drumul socialismului” – Organ al Comitetului Regional al P.M.R. Hunedoara și al Sfatului Popular Regional în perioada 1953-1968 și apoi organ al Comitetului Județean Hunedoara al P.C.R. și al Consiliului Popular Județean până în 1989. Imaginile sunt preluate din arhiva digitală de publicații a Bibliotecii Județene din Deva.

Drumul socialismului, 1 mai 1953

Cine-i cel mai tare om din lume? Omul sovietic

“Pe întinsul nesfârșit al Uniunii Sovietice cresc puternice edificii ale comunismului menite să slujească omului cel mai înaintat din lume, omul sovietic. (…) În țările lagărului păcii, partidele comuniste și muncitorești, partide de guvernământ credincioase învățăturii marxism-leninismului conduc cu vigoare și succes popoarele pe calea creșterii neîntrerupte a producției socialiste pe baza tehnicii celei mai înaintate în scopul asigurării satisfacerii maximale a nevoilor materiale și culturale mereu crescânde ale întregii societăți”.

Drumul socialismului, 1 mai 1953

Întrecerea stahanoviștilor

„Animați de dorința de a obține noi realizări în muncă, muncitorii de la uzina „Victoria″ Călan au organizat în cinstea măreței sărbători a oamenilor muncii un schimb de onoare. Cu acest prilej, echipa condusă de turnătoarea stahanovistă Spincanu Maria și-a depășit sarcinile de plan cu 39 la sută, echipa stahanovistului Groza Ioan cu 23 la sută, iar cea condusă de stahanovistul Tudoran Ioan cu 21 la sută”.

Drumul socialismului, 3 mai 1956 (prima ediție a ziarului după 1 mai)

„Aplauze, aplauze nesfârșite”. Oțelarii au depășit planul

“Împodobită cu ghirlande de verdeață, cu lozinci, drapele și portrete ale conducătorilor proletariatului mondial, ale conducătorilor partidului și guvernului nostru, Hunedoara în toată măreția ei a îmbrăcat de 1 mai haină de sărbătoare. (…) O goarnă răsună puternic. Apoi în răpăit de tobe și sunet de trompete trec pionerii în pas voios prin fața tribunei deschizând demonstrația. În șiruri perfect aliniate, pătrund în Piața Libertății coloanele de elevi și profesori ai grupului școlar profesional. Viitori oțelari, furnaliști, laminoriști, care vor mânui cu pricepere marile agregate ale Combinatului Siderurgic Hunedoara, în uniformele lor albastre, încrezători în viitorul luminos, pășesc mândri prin fața tribunei. Aplauze, aplauze nesfârșite. Ele sunt adresate oțelarilor hunedoreni, care în întimpinarea zilei de 1 Mai au dat 4.015 tone peste plan”.

Drumul socialismului, 3 mai 1963 (prima ediție a ziarului după 1 mai)

“Bucuria” de a merge încolonați la parada de 1 Mai

„Abia se iviseră zorile și orașul Deva, îmbrăcat în haină de sărbătoare a început să cunoască farmecul specific zilelor de mare sărbătoare. Din  noile blocuri, din toate cartierele orașului și din localitățile apropiate se îndreaptă spre locul de adunare nesfârșite coloane și grupuri de oameni ai muncii. Pe fețele lor se citește optimismul, voia bună, bucuria vieții noi făurite în anii Republicii, sub conducerea înțeleaptă a partidului”.

Drumul socialismului, 3 mai 1966 (prima ediție a ziarului după 1 mai)

La mici și bere, cu Marx și Engels

„Dimineața de 1 Mai. Senină, sărbătorească, plină de animație. Clădirile orașelor și satelor sunt acoperite cu steaguri roșii și tricolore, cu flori și ghirlande de verdeață. La loc de cinste, încadrate de drapele și flori se află portretele marilor dascăli ai proletariatului mondial: Marx, Engels, Lenin, portretul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, portretele membrilor prezidiului permanent și Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Mulțimea de oameni ai muncii inundă străzilor orașelor Hunedoara, Deva și Petroșani, purtând drapele roșii și tricolore, portrete ale conducătorilor partidului și statului nostru, lozinci închinate partidului, României socialiste, clasei muncitoare, întregului nostru popor și păcii în lume se pregătesc pentru măreața demonstrație de 1 Mai”.

Drumul socialismului, 3 mai 1972 (prima ediție a ziarului după 1 mai)

Ce vroiau siderurgiștii de 1 Mai? Să-și “reafirme recunoștința față de partid”

“Așa cum este tradiția Hunedoarei, mii de siderurgiști care lucrează în secțiile cu foc continuu ale combinatului au fost prezenți la datorie în zilele de 1 și 2 mai, înfrățiți în muncă și în idealuri, solidari cu muncitorimea de pe toate meridianului globului, oamenii din triunghiul de foc al Hunedoarei – furnale, oțelării și laminoare – au înscris pe graficele întrecerii noi realizări, care completează bilanțul bogat al succeselor din primele patru luni ale anului. Fiecare secție, fiecare schimb, fiecare muncitor au desfășurat în aceste zile o activitate rodnică – ca răspuns faptic la distincțiile ce le-au fost decernate pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1971, ca reafirmare a recunoștinței față de partid, ca angajare plenară la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru”.

Drumul socialismului, 3 mai 1978 (prima ediție a ziarului după 1 mai)

Ceferiștii băteau recorduri în muncă

“Harnicul colectiv de ceferiști din stația Simeria a întâmpinat ziua de 1 Mai cu lăudabile succese muncitorești: indicatorul la tone expediate a fost îndeplinit cu 112,83 la sută, timpii de staționare la încărcarea-descărcarea vagoanelor a fost redus cu 1 la sută, a scăzut cu 37 la sută perioada de staționare în tranzit cu prelucrarea vagoanelor, au fost expediate în plus spre beneficiari peste 6000 de tone de mărfuri”.

Drumul socialismului, 1 mai 1983

1 Mai = Partidul, Ceaușescu, România

„1 Mai – zi de sărbătoare, de cinstire a muncii, de bilanț și de etalare a hotărârii celor ce muncesc de a ridica pe culmi tot mai înalte construcția socialismului în patria noastră, de a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarăul Nicolae Ceaușescu”.

Drumul socialismului, 3 mai 1989 (prima ediție a ziarului după 1 mai)

Nicolae și Elena Ceaușescu, în 1 mai 1989. După opt luni erau amândoi morți

“Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au participat la deschiderea expoziției omagiale fotodocumentare și de carte, organizată cu prilejul aniversării a 100 de ani de la declararea zilei de 1 mai ca zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc și a 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 mai 1939”

SURSA FOTO: Fototeca online a comunismului românesc

Conducătorii de partid şi de stat privesc demonstraţia oamenilor muncii din Capitală, cu prilejul zilei de 1 mai 1965.

SURSA FOTO: Fototeca online a comunismului românesc

Aspect din tribuna oficială cu prilejul mitingului din Capitală, ţinut în cinstea zilei de 1 Mai 1966

SURSA FOTO: Fototeca online a comunismului românesc

Aspect din tribuna oficială cu prilejul mitingului din Capitală, ţinut în cinstea zilei de 1 Mai 1966

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania