Începe campania Guvernului de finanțare a presei; Cum se împart cele 200 de milioane

Data:

În Monitorul Oficial a fost publicată ordonanța de urgență (OUG) 63, care reglementează modul în care guvernul va aloca 200 de milioane de lei pentru ajutarea presei sub forma unei campanii publicitare pe tema coronavirusului. Discutat încă din aprilie cu organizații reprezentative ale industriei media, actul normativ prin care guvernul lansează o amplă campanie de informare despre COVI-19 are câteva modificări, precizări și definiri mai clare față de proiectul inițial.

Termenul pentru începutul campaniei va fi 15 mai, la finalul stării de urgență, față de 1 mai, însă campania va avea durata prevăzută, de patru luni, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de necesitățile de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, în limita bugetului total alocat”. Nu există precizări legate de situația în care bugetul maxim alocat, de 200 milioane lei, se epuizează înainte de durata de patru luni.

Sumele campaniei provin din fondul de rezervă bugetară al Guvernului pe anul în curs, prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului la titlul 20 „Bunuri și servicii“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, ceea ce presupune o derogare de la Legea Finanțelor Publice.

Cuantumul unor sume pentru publicațiile tipărite s-a revizuit după cum urmează:

  • a) 50.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare națională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 20.000 de exemplare și o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni în anul 2019;
  • b) 30.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare națională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 2.000 și 19.999 de exemplare și o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;
  • c) 15.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 de exemplare, cu minimum 3 apariții săptămânal, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;
  • d) 3.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minimum 8 apariții pe an, publicații cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 2.000 de exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;
  • e) 2.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minimum 8 apariții pe an, publicații cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 de exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;
  • f) 4.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor trimestriale cu cel puțin o apariție în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 2.000 de exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;
  • g) 2.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor trimestriale cu cel puțin o apariție în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 de exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019.

O modificare în favoarea publicațiilor tipărite este alocarea sumei prevăzute pentru publicarea unei machete de cel puțin ½ pagină, iar nu de o pagină. Sumele sunt decontabile pentru fiecare apariție, ceea ce dă posibilitatea obținerii unor bani în plus.

Deși nu există articol explicit, se poate deduce din art. 7, pct.2, lit.b că orice entitate media poate participa la campanile cu mai multe servicii: print și online, televiziune și online etc. Ele vor fi finanțate distinct.

Criteriul esențial al campaniei de informare rămâne audiența, ceea ce favorizează companiile media mari, în special trusturile de televiziune. Nu s-a considerat posibilă introducerea unor criterii etice. Totuși, pentru a oferi o șansă presei locale – de regulă redusă la câțiva jurnaliști – s-a acceptat și publicat în OUG 63/2020, la cererea Press Hub, condiția unor contracte de drept de autor, nu doar contracte ferme de muncă, pentru cei doi jurnaliști angajați la entitățile admisibile în program.

Precizările privitoare la excluderea din această campanie a mediilor publice, care vor difuza gratuit spoturile, a mediilor deținute sau finanțate de stat și de biserică, s-a completat cu mass-media finanțate din străinătate.

Care sunt pașii:

În termen de 3 zile de la publicarea OUG 63/2020 Guvernul va publica platforma web pe care se vor depune aplicațiile, cu îndeplinirea condițiilor actului normativ. Înscrierile se fac în limita a 5 zile de la anunțarea platformei.

După verificări, se publică lista entităților acceptate și a sumelor alocate fiecăreia:„în baza datelor comunicate de solicitanți, Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet raportul generat prin aplicația web gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu cererile validate, sumele alocate fiecărui participant la campanie, condițiile contractuale de derulare a campaniei”. Ulterior, se vor încheia contracte de prestări de servicii între Secretariatul General al Guvernului și solicitant, în termen de până la cinci zile de la generarea listei pe pagina web. Ele se vor semna electronic, sau, în cazul unor semnături olografe, se vor transmite prin curier.

Plata serviciilor va fi asigurată în tranșe lunare de Secretariatul General al Guvernului. Numai prima lună va fi plătită în avans, „în condițiile prevederilor art. 52 din Legea nr. 500/2002”. Ordonanța dezvoltă măsuri pentru recuperarea sumelor aferente unor servicii neefectuate/nepublicate/nedifuzate etc. Monitorizarea va fi făcută pe întreaga perioadă de Autoritatea pentru Digitalizarea României, cu implicarea unor experți din asociațiile de specialitate.

Este important de menționat că, în vederea asigurării transparenței promise în dialogul cu industria media, Secretariatul General al Guvernului va publica pe pagina de internet un raport al campaniei în termen de 15 zile de la finalul campaniei de informare.

Motivată de guvern ca o necesitate impusă de criza epidemiei cu COVID 19, campania de informare este și o soluție pentru a sprijini presa care și-a diminuat încasările „cu procente cuprinse între 40% și 80%, iar în lipsa unor campanii de informare susținute financiar, activitatea instituțiilor mass-media ar putea fi grav afectată, cu consecințe negative în ceea ce privește asigurarea dreptului la o informare corectă și echilibrată a cetățenilor”, așa cum consemnează ordonanța. Comentariile pe marginea proiectului au subliniat un potențial dezechilibru între sumele mari obținute de trusturi și presa tipărită sau presa locală, amenințate cu dispariția. Cu toate acestea, reprezentanții industriei media au îmbrățișat proiectul, admițând că este nevoie de acest ajutor.

Distribuie știrea:

Stiri recente

Alte articole asemănătoare
Related

Semnătura electronică calificată, utilizată și în sistemul RO e-Factura, obligatoriu de utilizat de la 1 iulie

Începând cu 1 iulie 2022, furnizorii de produse cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, dar și operatorii economici care desfășoară activități economice în relația cu statul, B2G, vor fi obligați să emită facturile fiscale prin sistemul pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, RO e-Factura.

Cum obţin online şi folosesc în SPV semnătura electronică calificată? Paşii de urmat, în detaliu

În cazul optării pentru un certificat calificat de semnătură electronică emis de certSIGN – pe token sau în cloud– beneficiaţi de obţinerea 100% online a acestuia, prin identificare video la distanţă auditată şi certificată ca fiind echivalentă cu prezenţa fizică.