Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a elaborat un set de Recomandări privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru reluarea activităților în unitățile pentru educarea și instruirea copiilor și tinerilor, clasele 0-XIII, în contextul epidemiologic al COVID 19.

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS

Potrivit documentului, în noul an școlar, activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar ar trebui organizată în clase de maximum 10 – 15 elevi, astfel încât să fie alocată o suprafață de minim 4 metri pătrați pentru fiecare elev și 4 metri pătrați suplimentari pentru profesor.

În interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc), trebuie create circuite clare, prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul scolii și de părăsire a școlii, facilitând păstrarea unei distanțe între elevi de cel puțin 1.5 metri pe tot parcursul prezenței în școală.

Ora de începere a cursurilor să fie diferită pe clase de studiu, pentru a evita aglomerația școlarilor la triajul epidemiologic și la intrarea în școală. (de ex, decalaj de 15-20 de minute); în consecință și intrarea in pauze se va face la ore diferite pentru a evita aglomerarea la grupurilor sanitare.

Programul școlar adus la cunoștința elevilor trebuie să conțină orele de începere și durata orelor de clasă și a pauzelor precum și a pauzei/pauzelor de masă.

Numărul de ore petrecute de elevi în cadrul procesului instructiv-educativ /zi la școala trebuie să fie limitat. Se recomandă un maxim de 4 ore/zi, durata orei de maxim 30 de minute, durata pauzei de maxim 20 de minute, pentru a se permite timpul necesar spălatului eficient al mâinilor.

Recomandările INSP privind măsurile de protecție în unitățile școlare au fost elaborate la sfârșitul lunii mai, iar documentul a fost publicat de Ministerul Sănătății în dezbatere în 3 iunie.

Principalele recomandări ale INSP pentru noul an școlar

Principiile generale care stau la baza măsurilor sunt :

• menținerea distanței fizice de cel puțin 1,5 m;

• aplicarea măsurilor de barieră;

• prevenirea aglomerării elevilor;

• curățarea și dezinfectarea spațiilor și echipamentelor cu produse biocide virucide avizate;

• instruirea, informarea și comunicarea;

• protecția sănătății elevilor, cadrelor didactice și a altui personal aflate în grupele de vârstă la risc, și/sau având afecțiuni cronice și /sau dizabilități

Organizarea spațiilor pentru prevenirea contactului apropiat :

a. Crearea în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc), a unor circuite clare, prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul scolii și de părăsire a școlii, facilitand păstrarea unei distanțe între elevi de cel puțin 1.5 m pe tot parcursul prezenței în școală ;

b. Organizarea spatiilor in clase:

În clasă, predarea ar trebui organizată în clase de maximum 10-15 elevi, astfel incat sa fie alocata o suprafata de minim 4 mp pentru fiecare elev și 4 mp suplimentari pentru profesor. Este posibilă creșterea numarului de elevi în funcție de condițiile locale, dar trebuie îndeplinită condiția unui singur copil în bancă.

– Compoziția grupurilor/claselor va fi neschimbată și copilul nu va putea schimba clasa/grupul.

– Contactul reciproc între grupuri va fi limitat.

– Nu vor fi permise organizarea de cluburi școlare sau grupuri de hobby sau alte activități care presupun participarea simultana a unui număr mai mare de 3 elevi.

– Locurile din clasa trebuie sa fie fixe, adica dupa aranjarea elevilor, in banci, acestia nu vor mai schimba locurile intre ei pe toata perioada cursurilor.

– Fiecare elev va ocupa loc în bancă la o distanță de cel puțin 1,5 metri fata de ceilalți.

Măsurarea se va face cu metrul între centrele scaunelor elevilor, iar numărul maxim de elevi/clasă trebuie să nu depașească jumatate din efectiv.

– Scaunele și banca trebuie dispuse astfel încât distanța între bănci să fie cât se poate de mare, de preferință lângă pereți, daca spatiul permite acest mod de aranjament, de exemplu prin pastrarea unui pupitru gol intre 2 pupitre ocupate.

– Experimentele (la orele de chimie/fizică/biologie) care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi nu trebuie organizate. Elevii nu se vor muta din clasa de bază in laboratoare.

Experimentele pot fi prezentate pe inregistrări video.

c. Orele de educație fizică – Aceste ore/activități se vor desfășura la finalul cursurilor, pentru ca elevii să poată pleca direct acasă.

La orele de educație fizică, sub atenta supraveghere și îndrumare a cadrelor didactice, se pot desfășura doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber, dar cu respectarea anumitor reguli:

i. Fotbal – se va juca la o singură poartă, numărul maxim de jucători este 5 (4 jucători de câmp și un portar) și doar portarul (care va purta obligatoriu mănuși) poate atinge mingea cu mâna; repunerea mingii în joc de la marginea terenului se va face doar cu piciorul; Mingea va fi dezinfectată după fiecare meci jucat.

ii. Baschet – fiecare elev va avea mingea proprie și va arunca la coș, pe rând, păstrând spații suficient de mari față de colegii lui. Dupa terminarea orei de educatie fizica, mingiile utilizate vor fi colectate intr-un sac special destinat, și vor fi dezinfectate riguros utilizând substanțele dezinfectante avizate urmând a fi depozitate apoi în alt sac separat de cel în care au fost colectate (și care urmează a fi și el dezinfectat și pregătit pentru utilizarea ulterioară).

Pentru desfașurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul activității să nu își atinga fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate, pastrand un comportament civilizat.

La finalul orelor de educatie fizica, toti elevii trebuie să se spele pe mâini cu apa și sapun timp de 20 secunde. Daca nu este posibila spalarea mainilor este necesar sa se efectueze igiena mainilor cu un antiseptic pe baza de alcool.

Se va efectua curatenia, dezinfectia cu solutii avizate si aerisirea salii de sport dupa fiecare grupa de elevi.

3. Organizarea programului școlar

Școlile vor trebui să se organizeze înainte de redeschiderea lor și în funcție de dimensiunea unității.

Se vor organiza programul și activitățile în școală (intrare în clasă, ieșire de la cursuri, mișcarea pe coridoare), astfel încât, elevii unei clase să nu se întâlnească cu elevii din alte clase sau cu cei de pe acelaşi etaj. Sosirea și plecarea din școli ar trebui organizate astfel încât să se evite aglomerarea copiilor și a părinților la intrarea în școli.

Aceasta organizare se va face astfel încât sa respecte urmatoarele:

a. Decalarea orelor de intrare : Intrarile si iesirile din unitate vor fi esalonate la intervale regulate de timp pentru a se evita aglomerarile

i. ora de începere a cursurilor să fie diferită pe clase de studiu, pentru a evita aglomeratia școlarilor la triajul epidemiologic și la intrarea în școală. (de ex, decalaj de 15-20 de minute) ; în consecință și intrarea in pauze se va face la ore diferite pentru a evita aglomerarea la grupurilor sanitare.

ii. programul scolar adus la cunostinta elevilor să contină orele de începere și durata orelor de clasă și a pauzelor precum și a pauzei/pauzelor de masă ;

b. Diminuarea timpului alocat orelor de clasa ;

i. numărul de ore petrecute de elevi în cadrul procesului instructiv-educativ /zi la școala să fie limitat. Recomandam un maxim de 4 ore/zi, durata orei de maxim 30 min, durata pauzei de maxim 20 minute, pentru a se permite timpul necesar spalatului eficient al mainilor;

c. Participarea alternativă a elevilor, prin rotatie, la orele de clasa on line a unei părți din elevi, ceilalți fiind prezenți fizic la școală ( de preferat în primă etapă întrucât asigură un timp de expunere mai redus pentru fiecare elev) ;

d. Alternarea orelor de curs cu activitati in aer liber : în măsura în care este posibil una dintre ore/zi să se deruleze în spații deschise (curtea scolii) ;

e. Amânarea și anularea manifestarilor sportive, culturale, pe timpul pandemiei in vederea evitarii aglomerarii si pentru limitarea transmiterii infectiilor respiratorii ;

f. Diminuarea pe cât posibil a deplasărilor cadrelor didactice, elevilor și a personalului unității in incinta acesteia.

4. Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor :

a. Elevii din ciclul primar să fie supravegheați pe toată durata pauzelor ;

b. Activitatile vor fi organizate pe cât posibil în curtea școlii, cu păstrarea distanței de minim 1,5 m între elevi. Elevii nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt. Vor fi eliminate jocurile si alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distantei intre elevi. Copiii se pot juca în pauze împreună, într-un grup limitat la 3 elevi, doar din aceeași clasă;

c. Elevii nu vor consuma in comun mâncarea sau bauturile și nu vor schimba intre ei obiectele de folosintă personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc).

5. Organizarea și efectuarea triajului epidemiologic :

a. Efectuarea zilnică de către un cadru medical/didactic instruit a triajului epidemiologic la intrarea in clase a copiilor, înainte de intrarea în sălile de curs respectiv tura de lucru :

• într-un spațiu separat de salile de clasa, cât mai aproape de intrarea elevilor, care să aibă posibilitatea respectării unui circuit prestabilit, astfel încât să nu se intre și să se iasă pe același traseu, iar în cazul elevilor/persoanelor cu probleme de sănatate, ieșirea să se facă separat de ieșirea din triaj a elevilor/adultilor sănătoși. (o intrare și 2 iesiri – sănătosi și suspecti) ;

• triajul trebuie sa includă și o anamneza privind starea de sanatate – a copilului si apartinatarilor referitor la simptomatologia respiratorie si digestiva; masurarea temperaturii cu termometre non contact.

• in cazul în care elevii prezintă la triajul epidemiologic sau în timpul orelor de curs, temperatura corporala mai mare de 37,3 grade Celsius sau simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, rinoree, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală, aceștia vor fi izolați intr-un spatiu desemnat pentru acest scop si vor fi anunțati imediat apartinatorii. Copilul simptomatic, care așteaptă să fie luat de la școală va fi izolat întrun spațiu închis, în funcție de vârsta copilului și cu supravegherea adecvată de către adult, dacă este necesar. Se va deschide o fereastră pentru ventilație. Dacă nu este posibil să fie izolat, se va muta într-o zonă aflată la cel puțin 4 metri față de alte persoane. Dacă este necesar să meargă la baie în această perioadă, se va folosi o baie separată, dacă este posibil. Baia trebuie curățată și dezinfectată folosind produse de curățare avizate înainte de a fi folosită de oricine altcineva. Nu se va transporta elevul până la sosirea aparținătorului la medicul de familie, farmacie, servicul de urgență sau spital; doar dacă simptomele/semnele sunt foarte severe, se va apela serviciul de urgență 112. Dacă un membru al personalului/elev a ajutat pe cineva care prezintă tuse continuă sau o temperatură ridicată, nu trebuie să plece acasă in izolare, decât dacă persoana/elevul dezvoltă ulterior simptome. Persoana care a ajutat se va spăla bine pe mâini timp de 20 de secunde. Igienizarea se face cu dezinfectant avizat, după ce bolnavul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane.

• In cazul in care la triajul epidemiologic, sau în contextul susținerii unei probe de examen, valoarea temperaturii este mai mare de 37,3 grade Celsius, si nu exista simptomatologie de tip respirator sau alte simptome de boală, cu acordul scris al aparținatorului/elevului, elevul poate susține proba de examen, în condiții de izolare (unicul elev într-un spațiu desemnat de unitatea de învățământ împreună cu un supraveghetor; ambele persoane vor purta mască de protecție facială și vor sta la o distanță de minim 5 m una față de cealaltă). In cazul refuzului susținerii probei de examen, se va urma procedura mai sus decrisă (izolare elev sub supraveghere, anuntare apartinator si dupa caz serviciul de urgență 112).

• Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale.

b. Este recomandat să se organizeze un triaj distinct pentru triajul epidemiologic al adulților (cadre didactice si auxiliare, etc).

Puteți citi AICI documentul integral cu recomandările INSP

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania