În sistemul de învățământ preuniversitar vor funcționa unități de învățământ cu statut de unități pilot, experimentale și de aplicație. Decizia a fost adoptată de Guvernul României în luna iulie și face posibilă pilotarea politicilor publice cu impact real în domeniul educațional.

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS

Hotărârea de Guvern aprobată in luna iulie, faciliteaza implementarea obiectivelor strategice ale proiectului România Educată, perceput de către societate ca prioritate critică, cu alte cuvinte, pilotarea unui nou model centrat pe oferta curriculară a fiecărei școli-pilot în parte, în acord cu valorile, profilul absolventului, competențele-cheie și ariile de învățare, definite de Ministerul Educației și Cercetării.

Rolul unităților de învățământ cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație este de a pune în aplicare și de a evalua proiecte de cercetare educațională, noi modele curriculare și de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel național.

Astăzi, ordinul ministrului educației prin care este aprobat regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație a fost publicat în Monitorul Oficial. Ordinul include și lista școlilor care vor funcționa cu statut de școală de aplicație începând cu anul școlar 2020-2021.

Din judeţul Hunedoara, Colegiul Naţional „Decebalˮ şi Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Mariaˮ din Deva sunt incluse pe lista școlilor care vor face parte din reţeaua şcolară naţională a școlilor de aplicație, începând cu anul școlar 2020-2021.

Marin Florin Ilieș

”Pentru Colegiul Naţional „Decebalˮ din Deva – unitate de învăţământ care nu are profil pedagogic, statutul de școală de aplicație membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație este dobândit pentru o perioadă de minimum cinci ani și este aprobat prin ordin al ministrului Educației și Cercetării. La expirarea perioadei de minimum cinci ani, la solicitarea unităților de învățământ preuniversitar-școli de aplicație, altele decât unitățile cu profil pedagogic, cu aprobarea inspectoratului școlar și cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, statutul de școală de aplicație poate fi prelungit, pentru o perioadă egală cu perioada inițială.”, a declarat Marin Florin Ilieș, directorul Colegiului Naţional „Decebalˮ din Deva.

Statutul de școală de aplicație parteneră a unei instituții de formare inițială sau continuă a cadrelor didactice este dobândit de unitatea de învățământ preuniversitar- membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație – pentru o perioadă precizată în contractul încheiat cu instituția de învățământ universitar.

Selecția personalului didactic implicat în activitățile din cadrul școlii de aplicație se realizează la nivelul unității de învățământ și respectă criteriile specifice precizate în OMECTS 5485/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice, și clauzele din contractul încheiat între universitate și unitatea de învățământ – școală de aplicație.

În cadrul fiecărei școli de aplicație, potrivit reglementărilor metodologice specifice domeniului formării inițiale și al formării continue a cadrelor didactice, va fi selectat un număr adecvat de cadre didactice, profesori-mentori, care să asigure derularea activităților practice pedagogice și a altor tipuri de activități din domeniul educațional.

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania