Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Cristina Anisie, a aprobat, prin ordin, înfiinţarea de centre de excelenţă în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

Potrivit unui comunicat de presă al MEC, centrele vor funcţiona ca unităţi “conexe” ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridică, fiind coordonate metodologic de către inspectoratele şcolare judeţene/ISMB.

“Decizia se subsumează prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia “statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte atât în unităţi de învăţământ, cât şi în centre de excelenţă” (art. 57)”, afirmă sursa citată.

MEC reaminteşte că recent a fost aprobat, tot prin ordin de ministru, Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă.

În conformitate cu prevederile acestui document, centrele de excelenţă elaborează şi aplică strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea, susţinerea, motivarea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe. În acelaşi timp, acestea organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, un set de şapte activităţi şi servicii educaţionale:

* elaborarea strategiilor de identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice şi tehnice, inclusiv pentru elevii care învaţă în limbile minorităţilor naţionale;

* iniţierea acţiunilor de identificare şi promovare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe;

* asigurarea, anual, a constituirii, funcţionării şi pregătirii grupelor de excelenţă;

* elaborarea şi asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe;

* dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică şi organizarea conferinţelor care au ca temă activităţile specifice centrului de excelenţă;

* organizarea, anual, a taberelor naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe, pe discipline;

* poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice judeţene/al municipiului Bucureşti.

“Selecţia copiilor şi tinerilor capabili de performanţe se face prin realizarea şi utilizarea următoarelor procedee şi instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori şi/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, teste de inteligenţă, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activităţii şcolare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri”, afirmă sursa citată.

Totodată, pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe se organizează în grupe de excelenţă, pe ani de studiu şi pe discipline, iar programele de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe “sunt publice”.

“Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe se poate desfăşura şi în filiale ale centrului de excelenţă care au dotarea adecvată. Într-o filială se pot desfăşura activităţi la una sau mai multe discipline. De asemenea, activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe se poate desfăşura şi on-line. Numărul orelor/săptămână se împarte, după caz, între teorie şi practică”, mai arată MEC

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania