Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat regulamentul care obligă distribuitorii să finanţeze lucrările de racordare la reţea a clienţilor, urmând ca aceste costuri să fie recuperate ulterior, prin tarifele de distribuţie, potrivit unui comunicat de presă al autorităţii.

Astfel, operatorul de distribuţie nu poate refuza racordarea la sistem şi este obligat să finanţeze lucrările pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării consumatorilor aflaţi în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale pentru care a fost concesionat serviciul public de distribuţie. Termenul de extindere şi/sau branşare a consumatorilor nu poate depăşi termenul de 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire.

Operatorul de distribuţie are obligaţia să racordeze toţi solicitanţii, viitori clienţi finali casnici la sistemul de distribuţie, în termen de 90 zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Recuperarea costurilor privind racordarea clienţilor casnici se realizează prin tarifele de distribuţie.

Lucrările necesare racordării vor fi realizate de către operatorii economici autorizaţi de către ANRE şi selectaţi prin proceduri concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii de către operatorul de distribuţie.

În cazul clientului final non-casnic, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de extindere şi branşare până la 2500 metri. Solicitantul, viitor client final non-casnic, are obligaţia să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare. În situaţia în care instalaţia de extindere şi branşare este mai mare de 2.500 metri, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure finanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie în vederea realizării obiectivelor/conductelor părţi componente ale sistemului de distribuţie necesare racordării indiferent de lungime, urmând ca instalaţia de racordare să fie finanţată de clientul final non-casnic.

De asemenea, noul Regulament permite accesul la gaze naturale unui număr sporit de utilizatori şi, în acelaşi timp, vine în sprijinul viitorilor clienţi finali casnici cu venituri reduse, spun reprezentanţii ANRE.

“Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului are un impact important asupra consumatorilor clienţi finali casnici şi prin dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de extindere/înfiinţare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, astfel autorităţile administraţiei publice au posibilitatea să realizeze planurile de dezvoltare a sistemelor de distribuţie pe termen mediu şi lung prin finanţarea acestor lucrări din fonduri nerambursabile”, se arată în comunicat.

Având în vedere faptul că prevederile Legii nr. 155/2020 au intrat în vigoare la data de 30 iulie 2020, tarifele de racordare încasate de către operatorii de distribuţie ulterior acestei date, în situaţia în care nu există un contract de racordare semnat, se vor returna în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al prezentului Ordin de aprobare al Regulamentului.

Cererile de racordare depuse anterior datei de 30 iulie 2020 îşi menţin valabilitatea fără a putea fi prelungite, urmând ca procesul de racordare să decurgă conform Regulamentului.

Pentru a începe procesul de racordare, orice pesoana fizică depune mai întâi o cerere. Ulterior, regulamentul impune operatorului de distribuție să efectueze următoarele lucrări:

 • evaluarea cererii de racordare;
 • stabilirea soluției  tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
 • eșalonarea lucrărilor necesare racordării și actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;
 • emitere ATP în funcție de evaluarea prevăzută la litera b); (ATP este avizul tehnic de principiu, emis de operatorul sistemului de distribuție – n.red.)
 • obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
 • verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;
 • execuția obiectivului/conductei necesare racordării;
 • urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
 • recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;
 • stabilirea soluției finale de racordare la SD și emiterea ATR;
 • OSD emite și transmite solicitantului contractul de racordare privind realizarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prevăzut în anexa nr. 4;
 • obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • proiectarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD;
 • verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;
 • execuția racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;
 • urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;
 • recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

Toate lucrările de mai sus sunt finanțate de operatorul sistemului de distribuție. Persoana fizică nu va mai plăti pentru niciuna dintre aceste lucrări, care cad în sarcina distribuitorului. Altfel spus, orice consumator care doreștă să se conecteze la rețea, are de completat doar cererea de racordare, după care operatorul de distribuție suportă toate costurile, până la momentul în care gazele sunt pe proprietatea lui.

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania