Administrația locală din Zalău a decis o serie de măsuri pentru sprijinirea agenților economici și persoanelor fizice cărora le-a fost afectată activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență și/sau alertă.

Astfel, Primăria Zalău acordă 25% reducere la plata impozitului anual pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau care au date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice.

Această facilitate se adresează proprietarilor de clădiri nerezidențiale, persoane fizice și juridice, care au desfășurat o activitate economică, iar în perioada stării de urgență și/sau alertă au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență, emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

De asemenea, beneficiază de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Termenul de depunere a cererii de acordare a reducerii sau scutirii a fost prelungit până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv.

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania