RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL (Solicitant), în parteneriat cu TRIANBIA FORMARE SRL (Partener 1), anunță lansarea proiectului cu titlul „Stagii de practica in domeniul turismului si alimentatiei pentru elevii din regiunea Nord-Vest” (Cod SMIS 131217), număr contract de finanțare POCU/633/6/14/131217, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020; Cod apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS

Bugetul total al proiectului este de 2058942.20 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 102947.11 lei. Proiectul se implementează în Regiunea Nord-Vest pe o perioadă de 24 luni, în perioada Septembrie 2020 – August 2022.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării elevilor din învațământul secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învațare la locul de munca și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv 1 – Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi prin implicarea intr-un program de consiliere si orientare profesionala, respectiv intr-un program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata muncii pe o perioada de 17 luni

Obiectiv 2 – Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii prin implicarea a 185 de elevi intr-un program de practica dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni.

Obiectiv 3 – Dezvoltarea cooperarii intre unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie si firme private din domeniu si dezvoltarea deprinderilor elevilor din regiunea Nord-Vest, prin dezvoltarea unei platforme online cu 3 module pe o perioada de 20 de luni

Activităţile principale ale proiectului sunt:

ACTIVITATEA 1 Management proiect, implementare monitorizare şi raportare;

ACTIVITATEA 2 Organizarea Procedurilor De Achizitii Necesare Procurarii Bunurilor si Serviciilor Necesare Desfasurarii Proiectului Prevazute In Lista Achizitilor;

ACTIVITATEA 3 Organizarea Activitatilor de Informare si Publicitate a Proiectului;

ACTIVITATEA 4 Organizarea si Desfasurarea Procesului de Selectie si Validarea Grupului Tinta;

ACTIVITATEA 5 Furnizare servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi;

ACTIVITATEA 6 Furnizarea de Servicii de Stagii de Practica;

Rezultatele principale propuse în proiect sunt:

  • 185 de elevi beneficiari de servicii de orientare si consiliere profesionala
  • 185 de elevi participanti la stagiile de practica organizate prin proiect la organizatiile partenere
  • 139 elevi certificati la încetarea calității de participant
  • 39 elevi care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant
  • 19 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
  • cresterea competentelor practice si facilitarea tranzitiei de la scoala la piata fortei de munca pentru 185 de elevi inclusi in grupul tinta prin programul de invatare la locul de munca, cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi – viitori absolventi prin implicarea intr-un program de consiliere si orientare profesionala,
  • cresterea capacitatii de integrare (adaptare) pe piata muncii pentru 185 de elevi – viitori absolventi prin intr-un program de sensibilizare –informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata muncii
  • imbunatatirea cooperarii intre mediul educational si mediul antreprenorial pentru o mai buna corelare intre programele de studii si cerintele pietei prin crearea unei platforme online cu functiuni multiple 10 parteneriate locale care să aibă în vedere promovarea bunelor practici de conviețuire locală.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de contact: Pentru informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: marin.florin.rcg@gmail.com

Persoane de contact:

Alin Diaconu, Asistent manager, RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL, Telefon: 0786 228 479.

Florin Marin, Manager de proiect, RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL, Telefon: 0757 183 144.

Florin Marin

Manager de proiect

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania