S.C RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL (Solicitant), în parteneriat cu S.C ARINI SRL (Partener 1), anunță lansarea proiectului „Stagii de practică pentru elevii din regiunea Nord-Vest în domeniul turismului și alimentației” (Cod SMIS 131807), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și Competențe, Obiectiv specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), număr contract de finanțare POCU/633/6/14/131807.

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație.

Rezultatele așteptate sunt:

  • 185 de elevi beneficiari de servicii de orientare si consiliere profesionala
  • 185 de elevi participanti la stagiile de practica organizate prin proiect la organizatiile partenere
  • 139 elevi certificati la încetarea calității de participant
  • 39 elevi care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant
  • 19 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
  • cresterea competentelor practice si facilitarea tranzitiei de la scoala la piata fortei de munca pentru 185 de elevi inclusi in grupul tinta prin programul de invatare la locul de munca, cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi – viitori absolventi prin implicarea intr-un program de consiliere si orientare profesionala,
  • cresterea capacitatii de integrare (adaptare) pe piata muncii pentru 185 de elevi – viitori absolventi prin intr-un program de sensibilizare –informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata muncii
  • imbunatatirea cooperarii intre mediul educational si mediul antreprenorial pentru o mai buna corelare intre programele de studii si cerintele pietei prin crearea unei platforme online cu functiuni multiple

Bugetul total al proiectului este de 2.312.066,30 lei, din care valoarea co-finanțării Uniunii Europene și a Gurvenului României este în valoare de 2.196.462,99 lei. Proiectul se implementează în Regiunea Nord-Vest pe o perioadă de 24 luni, în perioada 15.09.2020 – 14.09.2022.

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL

www.rcgconsulting.ro 

Email: office@rcgconsulting.ro

Tel: 0736 389 622

Adresa: str. Ion Andreescu nr. 1, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania