S.C RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL (Solicitant), în parteneriat cu RSC CONSULTING SRL (Partener 1), anunță lansarea proiectului Stagii de practica si consiliere profesionala pentru elevii din regiunea de dezvoltare Nord Vest in domeniile turism si alimentatie (Cod SMIS 131808), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și Competențe, Obiectiv specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), număr contract de finanțare POCU/633/6/14/ 131808.

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS

Obiectivul general al proiectului constă în sresterea participarii elevilor din invatamantul secundar superior si tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de invatare la locul de munca si dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practica, consiliere si orientare profesionala pentru 185 de elevi din unitatile de invatamant cu profil de turism si alimentatie.

Rezultatele așteptate sunt:

  • 185 de elevi beneficiari de servicii de orientare si consiliere profesionala
  • 185 de elevi participanti la stagiile de practica organizate prin proiect la organizatiile partenere
  • 139 elevi certificati la încetarea calității de participant
  • 39 elevi care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant
  • 19 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
  • cresterea competentelor practice si facilitarea tranzitiei de la scoala la piata fortei de munca pentru 185 de elevi inclusi in grupul tinta prin programul de invatare la locul de munca, cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi – viitori absolventi prin implicarea intr-un program de consiliere si orientare profesionala,
  • cresterea capacitatii de integrare (adaptare) pe piata muncii pentru 185 de elevi – viitori absolventi prin intr-un program de sensibilizare –informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata muncii

Bugetul total al proiectului este de 2.312.066,30 lei, din care valoarea co-finanțării Uniunii Europene și a Gurvenului României este în valoare de 2.196.462,99 lei. Proiectul se implementează în Regiunea Nord-Vest pe o perioadă de 24 luni, în perioada 18.11.2020 – 17.11.2022.

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

RCG CENTRUL DE CONSULTANTA NORD VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII SRL

www.rcgconsulting.ro, Email: office@rcgconsulting.ro Tel: 0731366717

Comunicat-de-presa-131808

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania