Despre îngeri, Biserica învaţă că ei sunt „duhuri slujitoare” (Evrei 1, 14), adică fiinţe fără de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu şi totodată ocrotitori ai noştri.

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS

După descoperirile Sfintei Scripturi şi după mărturisirile Sfinţilor, îngerii iubesc pe Dumnezeu, Îl preamăresc şi-I împlinesc voia Lui în conducerea lumii, a împărăţiilor, a popoarelor, a oamenilor. Ca slujitori, ei sunt uneori împlinitori ai pedepselor lui Dumnezeu, cum a fost focul peste Sodoma sau pedepsele peste Egipt.

Dar, în mod statornic, îngerii slujesc la apărarea şi călăuzirea oamenilor. Aceștia duc rugăciunile noastre la Dumnezeu, îi ocrotesc pe cei drepţi și vestesc faptele mari ale mântuirii: Naşterea Domnului, suferinţa din Ghetsimani, Învierea Domnului și a doua Lui venire.

La început, toţi îngerii au fost făcuţi de Dumnezeu buni, strălucind de lumină, de înţelepciune şi de multe daruri. Dar, Stăpânul Cerului şi al pământului, înainte de facerea lumii, i-a supus unei încercări prin care îngerii, cu voie liberă, să-şi dovedească ascultarea. O parte din îngeri, în frunte cu Lucifer, cel mai frumos şi cel mai înzestrat dintre ei, s-a răzvrătit împotriva Ziditorului său, zicând: „Pune-voi scaunul meu deasupra norilor şi voi fi asemenea cu Cel Preaînalt” (Isaia 14, 13-14). Şi, ameţit de mândrie, n-a vrut să mai asculte de Dumnezeu.

Despre căderea lui Lucifer şi a îngerilor lui, Scriptura ne vorbeşte aşa: „Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui, au pornit război cu balaurul. Şi se războia balaurul şi îngerii lui; şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele cel de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ, şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el” (Apocalipsa 12, 7-9).

Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în iconografie în haine de ostaș, având în mână o sabie de foc. Este rânduit de Dumnezeu ca dreptatea Sa să biruiască în istoria mântuirii. El este cel care, în momentul căderii unor îngeri a strigat: “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!“, restabilind ordinea. Potrivit Tradiției, la judecata de la sfârșitul acestei lumi, morții vor învia la glasul trâmbiței sale.

Sfântul Arhanghel Gavriil a slujit la toată iconomia Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, de la început şi până la sfârşit. El este purtatorul veștii milei dumnezeiești față de oameni. A vestit că Fiul lui Dumnezeu Se va întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului omenesc și a descoperit preotului Zaharia nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. A fost îngerul în veşmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe uşa mormântului şi a şezut deasupra ei, după Învierea Domnului. Şi el a fost acela care, cel dintâi, a dat Mironosiţelor vestea Învierii.

În icoane apare în veșminte sacerdotale, purtând în mână ori un crin, semnul veștii celei bune, ori o sferă cu însemnele lui Hristos, arătând că el este mesagerul mântuirii umanității.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe care Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe 8 noiembrie, sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Române, pentru că cei doi conducători ai oștilor cerești sunt simboluri ale luptei împotriva răului.

Surse: www.crestinortodox.ro

www.basilica.ro

www.doxologia.ro

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania