Asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS


În Monitorul Oficial nr. 826 din 30 august 2021 Ministerul Sănătăţii și Ministerul Educaţiei au publicat ORDINUL COMUN nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Ordinul a intrat în vigoare la 29 septembrie 2021.

 ORDINUL COMUN nr. 438/4.629/2021 este structurat   pe  5 capitole și 20 de anexe, care cuprind informații despre:

  • Capitolul I Dispoziţii generale
  • Capitolul II Organizarea evaluării şi supravegherii stării de sănătate a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile şcolare de stat şi particulare autorizate/acreditate, de către personalul medical
  • Capitolul III Modul de efectuare a examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate
  • Capitolul IV Rolul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior şi al autorităţilor publice locale în asigurarea şi menţinerea stării de sănătate a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
  • Capitolul V Dispoziţii finale
  • Anexe:

-Anexa nr. 1 Atribuţiile medicului şcolar/medicului (după caz) din grădiniţe, şcoli/licee

-Anexa nr. 2 Atribuţiile asistentului medical din grădiniţe şi şcoli/licee

-Anexa nr. 3 Atribuţiile medicului stomatolog şcolar din cabinetele de medicină dentară din şcoli şi universităţi

-Anexa nr. 4 Atribuţiile asistentului medical din cabinetul stomatologic şcolar/universitar

-Anexa nr. 5 Atribuţiile medicului din cabinetele medicale studenţeşti

-Anexa nr. 6 Atribuţiile asistentului medical din cabinetele medicale studenţeşti

-Anexa nr. 7 Atribuţiile medicului şi asistentului medical coordonator

-Anexa nr. 8 Atribuţii specific

-Anexa nr. 9 Baremul de dotare a cabinetelor medicale din grădiniţe

-Anexa nr. 10 Baremul de dotare a cabinetelor medicale din şcoli

-Anexa nr. 11 Baremul de dotare al cabinetelor medicale universitare

-Anexa nr. 12 Baremul de dotare al cabinetelor de medicină dentară

-Anexa nr. 13 Model Informare privind starea de sănătate a elevilor din unitatea de învăţământ “………………..” pe anul şcolar ……………….

-Anexa nr. 14 Model Fişa de examinare medicală de bilanţ al stării de sănătate a elevului (elevei)/a studentului (studentei) ………

-Anexa nr. 14.1 Indici de înălţime şi greutate, conform referinţelor naţionale

-Anexa nr. 15.1 Centralizator lunar al activităţii medicale din unităţile de învăţământ care şcolarizează pe nivel preşcolar

-Anexa nr. 15.2 Model Centralizator lunar al activităţii medicale din unităţile de învăţământ care şcolarizează pe nivel primar, gimnazial, liceal

-Anexa nr. 15.3 Model Centralizator lunar al activităţii medicale din cabinetul studenţesc

-Anexa nr. 15.4 Model Centralizator lunar al activităţii din cabinetul stomatologic

-Anexa nr. 16 Documentele medicale necesare înscrierii/transferului în unităţile de învăţământ

-Anexa nr. 16.1 Model Fişa medicală de înscriere în colectivitate

-Anexa nr. 16.2 Model Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare

-Anexa nr. 16.3 Model Adeverinţă medicală tip M.S. cod 18.1.1

-Anexa nr. 17 Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ preuniversitar

-Anexa nr. 18 Model Fişa de prezentare a cabinetului medical şcolar din grădiniţă/şcoală

-Anexa nr. 19 Model Informare asupra activităţii cabinetului medical stomatologic şcolar

-Anexa nr. 20 Model Informare asupra activităţii cabinetului medical/cabinetului stomatologic studenţesc

Anexele pot  fi  urmarite aici: https://www.legistm.ro/img/files/ANEXE.pdf

Sursa foto: pexels.com

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania