Cinci posturi de muncitori necalificați  au fost scoase la concurs de Primăria Lugoj pentru Serviciul de Salubrizare al orașului. Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă și sunt interesați, pot depune dosarele până în data de 3 decembrie la sediul de pe strada Plopilor nr.22.

Abonează-te la ȘTIRILE TRANSILVANIEI și pe GOOGLE NEWS

Proba practică se va desfăşura în data de 14 decembrie pentru posturile de muncitor necalificat, pe raza Municipiului Lugoj, iar interviul se va susține în data de 16 decembrie, la sediul Serviciului de Salubrizare.

Pentru a participa, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • limba română, scris şi vorbit;
  • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • capacitate deplină de exerciţiu;
  • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0256/707 486.

Sursă foto: CriticArad

Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:
PATREON
Sau fă o donație direct în contul nostru bancar: RO16BTRLRONCRT0517131201 - Banca Transilvania