JURIDICA | Noutăți privind declarațiile de avere și de interese

Data:

Executivul a adoptat în ședința din 15 decembrie 2021 o Ordonanță de urgență (ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 15 decembrie 2021) prin care s-a stabilit faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2022, toate declarațiile de avere și de interese vor fi completate și transmise Agenției Naționale de Integritate exclusiv prin sistemul electronic e-DAI. Proiectul de Ordonanță a fost inițiat de Ministerul Justiției, la solicitarea ANI (Home (integritate.eu).).


Intervenția legislativă are ca obiectiv stabilirea unei proceduri unitare și coerente de depunere, în format electronic, a declarațiilor de avere și de interese.
 

Persoanele responsabile (PR) care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile trebuie să se înroleze cât mai curând în platforma e-DAI, obținând un cont specific.

Ulterior, persoanele responsabile vor avea obligația de a înrola în e-DAI toți deponenții din cadrul instituției, autorității sau unității în care își desfășoară activitatea.
 

Totodată, prin Ordonanța adoptată a fost prorogat până la data de 31 decembrie 2022 termenul aferent obligației de a semna declarațiile de avere și de interese exclusiv cu semnătură electronică calificată.
 

Termenul inițial – 31 decembrie 2021 – a fost astfel prelungit, nevoia de reglementare fiind motivată de imposibilitatea financiară și tehnică a mai multor autorități și instituții publice din care fac parte deponenții, de a le asigura acestora certificate cu semnătură electronică calificată. 

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, deponenții prevăzuți de lege completează, depun și transmit declarații de avere și de interese certificate fie cu semnătură electronică calificată, fie cu semnătură olografă, exclusiv prin sistemul e-DAI. 

Începând cu 1 ianuarie 2023 toate persoanele prevăzute de lege vor avea obligația de a transmite declarațiile DOAR semnate electronic cu semnătură electronică calificată prin intermediul platformei e-DAI, iar ANI nu va mai accepta declarații semnate olograf.
 

 Obligația de a asigura deponenților certificate calificate pentru semnătură electronică revine tuturor autorităților, instituțiilor publice sau unităților din care fac parte persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.
 

Mecanismul electronic de depunere e-DAI păstrează fluxul obișnuit și interacțiunile dintre Deponent (D), Persoana responsabilă (PR) din instituția publică și Agenția Națională de Integritate (ANI).

Sistemul e-DAI permite completarea declarațiilor în format electronic și listarea acestora spre a fi semnate olograf.

Mai multe detalii pot fi regăsite la secțiunea e-DAI, disponibilă pe pagina de Internet a Agenției Naționale de Integritate – Declaratie (integritate.eu).

jr. Ion Nistor
jr. Ion Nistor
Juristul Ion NISTOR este licențiat al Facultății de Drept „I.C. Drăgan” din Lugoj și Absolvent al Institutului Militar de Geniu, Construcții și Căi Ferate ,,Panait Donici” din Rm. Vâlcea Experiență în domeniul consilierii juridice (unități școlare de nivel preuniversitar de stat și privat, asociații și fundații), experiență în administrația publică (consilier, expert, referent de specialitate), experiență în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Citate preferate: ,,Un jurist este un ,,arhitect al structurilor sociale” - 1952, L.L. Fuller Contact: jr. Ion Nistor, e-mail: inistor@gmail.com; Tel: 0751.121.169

Distribuie știrea:

Stiri recente

Alte articole asemănătoare
Related

JURIDICA | Cunoaşterea legii – între scuză și obligație

„Nemo censetur legem ignorare“, este o veche expresie latină care denumeşte principiul aplicabil în prezent în dreptul penal, potrivit căruia necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii nu înlătură obligaţia persoanelor de a se conforma legii şi de a răspunde pentru încălcarea ei

JURIDICA | Măsuri de asistență umanitară pentru cetățenii ucraineni

În data de 8 martie 2022 în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor cate normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară.