JURIDICA | Noi reguli pentru firmele care pun pe piață produse ecologice

Data:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale a emis un proiect de Ordin pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică

Proiectul de act normativ al MADR aprobă regulile privind înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori care realizează activități de producție agricolă, pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere pe piață a produselor ecologice sau în conversie, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice.

Potrivit Ordinului, în fiecare an, până pe data de 16 mai inclusiv, firmele care desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București și de a se supune controlului unui organism de control aprobat. Controlul și certificarea firmelor de produse ecologice se face de organisme de control aprobate de MADR care trebuie să respecte cu strictețe confidențialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a rețetelor și a operațiunilor efectuate de către societățile de produse ecologice.

MADR va înregistra cererile de înscriere și va acorda autorizații pentru firmele sau persoanele care doresc să introducă pe piața sau să exporte produse ecologice. Atât importul, cât și exportul acestor produse se va face conform Regulamentului European 2018/848.

 Ordinul cuprinde o serie de cereri de înregistrare (anexe) în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare.

Astfel, potrivit Ordinului: ”Operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție și distribuie produsele obținute în propria exploatație trebuie să depună fișa de înregistrare a producătorilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. În cazul în care aceștia intenționează să distribuie și produse provenite de la terți, trebuie să depună și fișa de înregistrare a activității de distribuție/introducere pe piață în sistemul de agricultură ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.”

De asemenea: ”Operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activitate de producţie şi de pregătire/prelucrare a produselor obţinute în propria exploataţie depun la DAJ/DAMB fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 şi fişa de înregistrare a activităților de pregătire/prelucrare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.”

Înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori care valorifică produse rezultate din livezile cu pomi răzleţi, subcontractarea și măsurile de control ale activităților subcontractate se face conform prevederilor art. 34 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2018/848 și pe baza următoarelor documente:

  • lista subcontractanţilor, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleţi, condiţia necesară fiind ca aceştia să fie supuşi sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare judeţ care face obiectul acestei solicitări, care să fie înscrisă pe anexa fişei de înregistrare în agricultura ecologică a activității de pregătire/prelucrare sau de distribuție/introducere pe piață de produse ecologice;
  • acordul scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control.”

Ordonanța de Guvern nr. 10/2021, intrată în vigoare la data de 01.01.2022, și care modifică OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, stabilește că producătorii ecologici certificați vor putea folosi termenii ”eco”, ”bio” sau ”ecologic” pe etichetele produselor în toată Uniunea Europeană și în orice limbă a țărilor membre. Tot aceeași ordonanță prevede că sintagma ”ecologic” va putea fi trecută chiar și pe produsele care trec de la o producție neecologică la un ecologică, dacă acestea sunt în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 2018/848. În plus, ele vor avea trecut pe etichetă și numărul de cod al organului de control din România care l-a autorizat.

De asemenea, alimentele preambalate care sunt produse în conversie vor putea să aibă o etichetă inscripționată cu logo-ul UE, însă, în această situație, pe etichetă trebuie trecute obligatoriu și următoarele mențiuni:

  • Agricultură UE: când materia primă agricolă a fost cultivată în Uniunea Europeană;
  • Agricultură non-UE: dacă materia primă provine din state terțe;
  • Agricultură UE/non-UE: în cazul în care doar o parte din materiile prime agricole a fost cultivată în UE, iar altă parte într-o țară terță.

Sursa: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html

Autor: Laura TIFIGIU – Jurist

jr. Ion Nistor
jr. Ion Nistor
Juristul Ion NISTOR este licențiat al Facultății de Drept „I.C. Drăgan” din Lugoj și Absolvent al Institutului Militar de Geniu, Construcții și Căi Ferate ,,Panait Donici” din Rm. Vâlcea Experiență în domeniul consilierii juridice (unități școlare de nivel preuniversitar de stat și privat, asociații și fundații), experiență în administrația publică (consilier, expert, referent de specialitate), experiență în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Citate preferate: ,,Un jurist este un ,,arhitect al structurilor sociale” - 1952, L.L. Fuller Contact: jr. Ion Nistor, e-mail: inistor@gmail.com; Tel: 0751.121.169

Distribuie știrea:

Stiri recente

Alte articole asemănătoare
Related

Fermierii arădeni se așteaptă să vândă producţia de rapiţă din acest an la un preţ dublu faţă de anul trecut

Fermierii arădeni se aşteaptă să vândă producţia de rapiţă din acest an la un preţ dublu faţă de anul trecut, de 1.000 de euro pe hectar, în condiţiile unei cereri foarte mari pe piaţa europeană şi a unui deficit pe fondul crizei provocate de războiul din Ucraina.

JURIDICA | Cunoaşterea legii – între scuză și obligație

„Nemo censetur legem ignorare“, este o veche expresie latină care denumeşte principiul aplicabil în prezent în dreptul penal, potrivit căruia necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii nu înlătură obligaţia persoanelor de a se conforma legii şi de a răspunde pentru încălcarea ei

Fermierii arădeni se plâng de cea mai gravă secetă din ultimii 25 de ani

Fermierii din vestul judeţului Arad, unde sunt cele mai fertile terenuri, se plâng că se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii 25 de ani şi cea mai prelungită, cerând sprijinul statului pentru reabilitarea sistemelor de irigaţii vechi, rămase abandonate după 1990.