JURIDICA | Reorganizarea evaluării învățământului preuniversitar

Data:

În data de 4 februarie 2022 Guvernul României a aprobat Hotărârea nr. 155/2022 prin care se reorganizează Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Noul act normativ abrogă hotărârea prin care instituția a fost organizată în 2005 și intituie o nouă structură, noi reguli pentru stabilirea conducerii, un număr mai mare de angajați și o altă abordare în privința ARACIP. Obiectivul acestui demers constă în îmbunătăţirea performanţei sistemului naţional de educaţie şi asigurarea implementării reformei în educaţie, pornind de la principiile profesionalismului, democraţiei participative şi transparenţei mecanismelor de asigurare a calităţii prin evaluări colegiale.

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar este instituție publică, de interes național, aflată în coordonarea Ministerului Educației, autofinanțată, cu buget propriu de venituri și cheltuieli.

Scopul ARACIP este de a efectua evaluarea externă a calităţii educaţiei realizate de orice furnizor de educație din învăţământul preuniversitar sau de alte organizaţii furnizoare de programe de formare profesională continuă specifice învăţământului preuniversitar, precum și de a aviza și monitoriza activitatea furnizorilor de educație care desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ preuniversitar corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară. 

ARACIP are 2 funcții principale: acreditează școlile și grădinițele (verifică dacă cerințele pentru educația elevilor sunt îndeplinite) și evaluează calitatea actului educațional.

În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, ARACIP urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

 • de a certifica, prin activități de evaluare, acreditare și avizare, capacitatea tuturor organizațiilor furnizoare de educație de pe teritoriul României de a respecta standardele de calitate care garanteaza dreptul la educatie prevazut de lege; 
 • de a produce și disemina informații despre calitatea educației în România; 
 • de a contribui la dezvoltarea calității în învățământul preuniversitar;
 • de a propune Ministerului Educației politici, strategii și măsuri de permanentă ameliorare a calității învățământului preuniversitar, în strânsă corelare cu învățământul superior.

Evaluarea externă a tuturor școlilor și grădinițelor din România, indiferent dacă sunt private sau de stat, este realizată de ARACIP (pentru învățământul preuniversitar), pe baza standardelor naționale de calitate și a procedurilor comune, care se aplică, nediscriminatoriu, instituțiilor publice și private de învățământ, potrivit legii.

În nota de fundametare pentru aprobarea Regulamentului, se arată că de la momentul înființării și până în prezent, actuala structură ARACIP s-a degradat, activitatea suferind de sincope majore, de lipsă de transparență, de lipsă de obiectivitate în evaluarea calității unităților de învățământ particular și de stat. Astfel, modificările care vor avea loc în structura agenției au avut ca punct de pornire nevoile sistemului de învățământ românesc. De asemenea, modul de reogranizare al agenției ține cont și de practica existentă în state cu sisteme performante de educație, precum Marea Britanie, Olanda, Franța sau Finlanda. Noua structură a ARACIP va fi mai echilibrată, mai transparentă și mai apropiată nevoilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular.

Printre principalele elemente de noutate se numară următoarele:

 • Procesul de evaluare externă va fi separat la nivel operațional de cel de decizie, în scopul profesionalizării capitalului uman și al creării unui mecanism eficient și echilibrat între diversele componente ale procesului de evaluare.
 • Vor fi reprezentați în Consiliul ARACIP, cu statut de observator, elevii, părinții și sindicatele din sistemul național de învățământ preuniversitar
 • Vor putea fi constituite comisii consultative, formate din cadre didactice sau cercetători, români sau străini, cu expertiză în domeniul educației.
 • Registrul evaluatorilor externi care realizează activitățile de evaluare va fi temeinic revizuit și completat în scopul consolidării profesionalismului, dar și al caracterului colegial al evaluărilor.
 • Consiliul ARACIP se reorganizează şi va funcționa cu 15 membri. Toti membrii trebuie sa aiba drept de vot si experiență didactică sau să aibă responsabilități în organizarea activității de învățământ. Reprezentanții Ministerului Educației vor avea competențe specifice precum învățământul în limbile minorităților sau recunoașterea și echivalarea diplomelor și actelor de studii, expertiză necesară pentru conectarea cu alte sisteme de învățământ.
 • Președintele Consiliului ARACIP va fi ales în mod democratic dintre reprezentanții actorilor implicați în educație, cu două treimi din voturile membrilor Consiliului, și va putea avea un număr de maximum două mandate.
 • Capacitatea instituțională va fi îmbunătățită semnificativ, atât în ceea ce privește calitatea activităților de evaluare, cât și în ceea ce privește comunicarea cu beneficiarii, prin creșterea numărului de posturi de experți în domeniul asigurării calității, dar și al celor de suport juridic și administrativ. Creșterea capacității administrative a ARACIP, prin suplimentarea numărului de posturi, de la 40 la 75, va contribui la eficientizarea activității în interesul beneficiarilor finali ai educației din cele 7.000 de unități de învățământ cu personalitate juridică, de stat sau private, în contextul existenței unor întârzieri foarte mari (chiar și 2 ani) în soluționarea unor dosare deja depuse, la care se adaugă acțiuni majore care nu au fost nici măcar inițiate de mulți ani.
 • Structura organizatorică va cuprinde o Direcție Generală pentru Asigurarea Calității, care va îngloba departamente specifice: department de acreditare, department de evaluare externă a calității și department de relații internaționale, de verificare și avizare a școlilor internaționale. 

Într-un comunicat de presă semnat de Ministrul Educației se arată: ”Starea actuală a învăţământului preuniversitar românesc, deficitară din punct de vedere al calităţii rezultatelor, este în bună parte şi o consecinţă a incapacităţii ARACIP de a atinge obiectivele stabilite prin lege.Conform reglementărilor legale în vigoare, agenţia ar fi trebuit să asigure evaluări periodice ale şcolilor româneşti si să propună soluţii sistemice de îmbunătăţire a performanţei şi de adaptare la realitatea de schimbare continuă. În cei 16 ani de activitate, obligaţia legală de evaluare periodică s-a realizat în mai puţin de un sfert din şcolile româneşti, dovedind, prin lipsa de eficienţă, nevoia acută de reformare. Chiar şi acolo unde s-a realizat evaluarea periodică, principiile de bază ale unei evaluări colegiale au fost departe de a fi respectate. Precizăm ca evaluarea colegială este clar definită ca fiind evaluarea de către persoane care au aceeaşi calificare – tot cadre didactice, în care accentul este pus pe dialog şi pe identificarea, împreună, a zonelor deficitare şi a căilor de îmbunătăţire.”

Ministerul Educaţiei a precizat că, în acest moment, activitatea agenţiei este blocată, neexistând niciun consilier juridic si nicio persoană cu atribuţii în resurse umane.

Autor: Laura TIFIGIU – Jurist

jr. Ion Nistor
jr. Ion Nistor
Juristul Ion NISTOR este licențiat al Facultății de Drept „I.C. Drăgan” din Lugoj și Absolvent al Institutului Militar de Geniu, Construcții și Căi Ferate ,,Panait Donici” din Rm. Vâlcea Experiență în domeniul consilierii juridice (unități școlare de nivel preuniversitar de stat și privat, asociații și fundații), experiență în administrația publică (consilier, expert, referent de specialitate), experiență în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Citate preferate: ,,Un jurist este un ,,arhitect al structurilor sociale” - 1952, L.L. Fuller Contact: jr. Ion Nistor, e-mail: inistor@gmail.com; Tel: 0751.121.169

Distribuie știrea:

Stiri recente

Alte articole asemănătoare
Related

JURIDICA | Cunoaşterea legii – între scuză și obligație

„Nemo censetur legem ignorare“, este o veche expresie latină care denumeşte principiul aplicabil în prezent în dreptul penal, potrivit căruia necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii nu înlătură obligaţia persoanelor de a se conforma legii şi de a răspunde pentru încălcarea ei

JURIDICA | Măsuri de asistență umanitară pentru cetățenii ucraineni

În data de 8 martie 2022 în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor cate normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară.