20.8 C
Cluj-Napoca

Egy modern kori messianizmus

Published:

A végidôkkel kapcsolatban arra int bennünket Jézus Krisztus, hogy hamis krisztusok fognak fellépni. Figyelmeztetését vonatkoztathatjuk olyan messianisztikus ideológiákra is, mint a kommunizmus és a nácizmus. Napjainkban keletkezett egy újabb messianizmus, amit transzhumanizmusnak neveznek. Legjelesebb képeviselôje az az Elon Musk, aki ma a világ egyik leggazdagabb embere. A transzhumanizmus gyökerei egészen a Reneszánszig nyúlnak vissza és folytatódik tovább a Felvilágosodáson át napjainkig. Ez az elképzelés a tudásra helyezi a hangsúlyt, ezért nevezhetjük annak a Gnózisnak a szellemi unokájának, amely máig a keresztyénség egyik legnagyobb gondolati ellenfele.

A Reneszánsz szerint az írástudók egy külön fajt alkotnak az írástudatlanokkal szemben. Miután azonban az írástudás teljesen elterjedt, átkerült a hangsúly a tudás más területeire. Ezért a transzhumanizmus az emberi képességek gépekkel történô kiegészítését hangsúlyozza. A technikai fejlôdést tekinti az emberi problémák megoldásának. Párosul bizonyos zöld gondolattal és egyfajta elitizmus, amelynek az az ôsi utópisztikus elkézelés az alapja, hogy az ember tökeletesíthetô. Ahogy a Gnoszticizmus is tanítja nem a hit, hanem egy bizonyos titkos tudás üdvözít. (Innen ered a hit és a tudás ellentétbe állítása.) Ezzel szemben az igazi Krisztus nem valami titkos tudást jött átadni, hanem a bûneinkbôl szabadít meg bennünket. Nem rejett ismeretre, hanem a hitre vezet. Nem elég ugyanis tudni valamit Istenrôl; benne bízni kell és engedelmeskedni kell neki. Szükséges a tudás is az igaz hithez, de ez csak az egyik összetevôje annak az egészséges készségnek, amely Istenhez köt bennünket.

Drótos Árpád, református lelkipásztor, NYC

Related articles

spot_img

Apák napja

Recent articles

spot_img