fbpx
25.7 C
Cluj-Napoca
AcasăJUSTIȚIEJURIDICEJURIDICA | Prevederi noi privind participarea la misiuni şi operaţii în afara...

JURIDICA | Prevederi noi privind participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

Publicat în

spot_img
spot_img

Ministerul Apărării Naţionale vine cu prevederi noi privind selecția personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

În   acest  sens, în  Monitorul Oficial nr. 815 din 18 august 2022, a fost  publicat Ordinul nr. M.125 din 11 august 2022 pentru modificarea şi completarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011, ordin care a intrat în  vigoare la  18-08-2022.

Ordinul nr. M.125 din 11 august 2022  are ca  temei   art. 14 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare și art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul nr. M.125 din 11 august 2022 prevede:

Articolul I

Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 15 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (3), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a)anexa nr. 2 – pentru încadrarea funcţiilor de ofiţeri;

b)anexa nr. 2^1 – pentru încadrarea funcţiilor de subofiţeri şi maiştri militari.

2. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru participarea la concursul de selecţie, personalul îşi exprimă opţiunea pentru încadrarea unei singure funcţii prin raport personal adresat comandantului/şefului unităţii militare din care face parte, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3^1.

3. La articolul 31 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b)evaluarea nivelului de pregătire fizică, conform Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

4. La articolul 31 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:

f^1)contestarea de către candidaţi a aplicării criteriilor de ierarhizare, în 24 de ore de la data luării la cunoştinţă, prin întocmirea unui raport personal, transmis ierarhic şefului Direcţiei personal şi mobilizare, care nominalizează o comisie pentru soluţionarea contestaţiei, ce comunică contestatarului modalitatea de rezolvare a acesteia în maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării sale la Direcţia personal şi mobilizare;

5. La anexa nr. 1, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.CriteriiCondiţiiModul de verificareStructura care verifică
6.Evaluarea nivelului de pregătire fizicăCondiţiile impuse, conform legislaţiei, pentru efectuarea testului de evaluare a nivelului de pregătire fizicăVerificarea se realizează conform art. 114 alin. (1) din Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, cu modificările şi completările ulterioare – admis/respinsStructura stabilită de art. 114 alin. (1) din Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, cu modificările şi completările ulterioare

6. Anexele nr. 2 şi 2^1 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

Articolul II

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul IV

Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 15 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Sursa:

  1. Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011, actualizat
  4. Anexa nr. 1 (Anexa nr. 2 la criterii şi metodologie) – Criterii de ierarhizare pentru încadrarea funcţiilor de ofiţeri 
  5. Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2^1 la criterii şi metodologie) – Criterii de ierarhizare pentru încadrarea funcţiilor de subofiţeri/maiştri militari

Autor: Ionut NISTOR – consilier juridic

Articole recente

S-a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea unui tronson din „Centura mică” a Timișoarei

Este vorba despre un tronson cu pornire de pe DJ 593, raza localității Șag, până la intersecția cu DJ 591 A în Sânmihaiu Român, lungime acestuia fiind de 6,53 km.

Proiect pentru stabilirea vechimii bisericilor de lemn din judeţul Sălaj, susţinut financiar de Ordinul Arhitecţilor din România

Acest proiect cultural cu o componentă pronunţată de cercetare este susţinut de Ordinul Arhitecţilor din România din Timbrul de arhitectură.

Se deschid două puncte noi de trecere a frontierei între România şi Ungaria

Începând din 1 octombrie, traficul de marfă va fi deschis la punctele de trecere a frontierei Valea lui Mihai - Nyírábrány şi Urziceni-Vállaj

Cinci biserici romano-catolice din Transilvania, renovate cu fonduri din Ungaria, au fost sfinţite şi predate comunităților

Renovarea completă a clădirilor de patrimoniu, care aparţin Arhidiecezei Romano-Catolice Alba Iulia, a fost finalizată în acest an sub supravegherea Fundaţiei “Teleki László”, din Budapesta.

Mai multe articole de același fel