fbpx
25.7 C
Cluj-Napoca
AcasăSOCIALJURIDICA | Noutăți aduse de Codul Muncii

JURIDICA | Noutăți aduse de Codul Muncii

Publicat în

spot_img
spot_img

Legislația muncii a suferit modificări substanțiale, ca urmare a implementării a două directive europene, prin care se vor introduce în Codul muncii  o serie de noutăți majore de care angajatorii vor trebuie să țină cont pe viitor în relațiile cu angajații.

Toate aceste modificări vor trebui reflectate în documentația angajatorilor care  vor proceda la  actualizarea contractelor de muncă, a regulamentelor interne, precum și a politicilor și a procedurilor existente.


Elementele de noutate  vizate de directive europene sunt:

  • noile tipuri de zile libere sau concedii ce trebuie să fie acordate,
  • formarea profesională,
  • drepturile suplimentare pentru salariați,
  • multe alte schimbări legislative.

În România, Codul Muncii republicat reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

Codul Muncii republicat se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

Dispoziţiile cuprinse în Codul Muncii republicat se aplică:

a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România;

b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;

c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României;

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;

f) angajatorilor, persoane fizice şi juridice;

g) organizaţiilor sindicale şi patronale.

Forma  la zi (consolidată) a Codului Muncii republicat din Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 147 din 23 iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012***); LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 77 din 24 iunie 2014; LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014; LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie 2015; LEGEA nr. 97 din 7 mai 2015; DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2015; DECIZIA nr. 814 din 24 noiembrie 2015; DECIZIA nr. 261 din 5 mai 2016; LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016; LEGEA nr. 176 din 7 octombrie 2016; LEGEA nr. 220 din 17 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017; DECIZIA nr. 759 din 23 noiembrie 2017; LEGEA nr. 64 din 12 martie 2018; LEGEA nr. 88 din 4 aprilie 2018; LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018; DECIZIA nr. 387 din 5 iunie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 937 din 7 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019; LEGEA nr. 93 din 6 mai 2019; LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2019; HOTĂRÂREA nr. 935 din 13 decembrie 2019; LEGEA nr. 37 din 2 aprilie 2020; LEGEA nr. 85 din 18 iunie 2020; LEGEA nr. 151 din 23 iulie 2020; LEGEA nr. 213 din 30 septembrie 2020; LEGEA nr. 298 din 24 decembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 5 mai 2021 respinsă de LEGEA nr. 275 din 30 septembrie 2022; LEGEA nr. 138 din 13 mai 2021; LEGEA nr. 208 din 21 iulie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 4 octombrie 2021; LEGEA nr. 269 din 9 noiembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021; LEGEA nr. 144 din 20 mai 2022; LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022; LEGEA nr. 275 din 30 septembrie 2022.

Publicăm astăzi  articolele din Codul  Muncii republicat modificate și completate de Legea nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022 și care a intrat în vigoare la data de 18 august 2022:

Articolul 13

(1)Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.

(2)Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

(3)Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.

(4) Încadrarea în muncă a persoanelor care beneficiază de tutelă specială este interzisă.

La data de 18-08-2022 Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul 12, Capitolul III din LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022

(5)Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Notă  Conform articolului 22, Capitolul IV din LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022, în cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, referirile la măsura punerii sub interdicţie judecătorească, respectiv la persoana pusă sub interdicţie judecătorească se consideră a fi făcute la măsura consilierii judiciare sau a tutelei speciale, respectiv la persoana care beneficiază de consiliere judiciară sau de tutelă specială.

 …

Articolul 56

(1)Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

a)la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii;

b)la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;

La data de 18-08-2022 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 56 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul 12, Capitolul III din LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022.

Articole recente

Proiect pentru stabilirea vechimii bisericilor de lemn din judeţul Sălaj, susţinut financiar de Ordinul Arhitecţilor din România

Acest proiect cultural cu o componentă pronunţată de cercetare este susţinut de Ordinul Arhitecţilor din România din Timbrul de arhitectură.

Se deschid două puncte noi de trecere a frontierei între România şi Ungaria

Începând din 1 octombrie, traficul de marfă va fi deschis la punctele de trecere a frontierei Valea lui Mihai - Nyírábrány şi Urziceni-Vállaj

Cinci biserici romano-catolice din Transilvania, renovate cu fonduri din Ungaria, au fost sfinţite şi predate comunităților

Renovarea completă a clădirilor de patrimoniu, care aparţin Arhidiecezei Romano-Catolice Alba Iulia, a fost finalizată în acest an sub supravegherea Fundaţiei “Teleki László”, din Budapesta.

S-a deschis primul magazin online cu suveniruri din Maramureș

Producătorii locali și meșterii populari își pot promova și vinde produsele online pe shop.visitmaramures.ro

Mai multe articole de același fel

Sondaj CURS | Cei mai mulți români consideră România se îndreaptă mai degrabă într-o direcţie greşită

Cercetarea relevă că 69% dintre respondenţi sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă mai degrabă într-o direcţie greşită, iar 22% consideră că se îndreaptă mai degrabă într-o direcţie bună. 9% nu ştiu sau nu au răspuns.

Ministrul Familiei: Mamele minore care vor merge la şcoală vor primi bursă de 700 de lei

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Natalia Intotero, a declarat că mamele minore beneficiază de o bursă 700 de lei dacă merg la şcoală, iar copii acestora au prioritate pentru locuri la creşă.