fbpx
25.7 C
Cluj-Napoca
AcasăJUSTIȚIEJURIDICEJURIDICA | Noul model-cadru al contractului individual de muncă

JURIDICA | Noul model-cadru al contractului individual de muncă

Publicat în

spot_img
spot_img

În Monitorul Oficial nr. 1180 din 9 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2.171 din 25 noiembrie 2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă.

Ordinul nr. 2.171 din 25 noiembrie 2022 are la bază:

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Potrivit noului model-cadru al contractului individual de muncă:

  • noile contracte individuale de muncă încheiate între angajatori şi salariați vor cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru. Prin negociere între părți, contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii;
  • pentru salariații care au raporturi de muncă stabilite anterior datei de intrare în vigoare a Legii nr. 283 din 17 octombrie 2022, informațiile suplimentare privind condiţiile aplicabile raportului de muncă se comunică de către angajator, la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului. Prin urmare, angajatorul nu are obligația de a încheia acte adiționale pentru comunicarea informațiilor suplimentare, salariaților care au contracte individuale de muncă aflate în executare la data intrării în vigoare a actului normativ mai sus menționat.

Noul model-cadru al contractului individual de muncă, prevede următoarele drepturi pentru salariat:


• dreptul la salarizare pentru munca depusă;
• dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
• dreptul la concediu de odihnă anual;
• dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
• dreptul la securitate și sănătate în muncă;
• dreptul la formare profesională;
• alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile, după caz.


În mod corelativ, salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:


• obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;
• obligația de a respecta disciplina muncii;
• obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
• obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
• obligația de a respecta confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
• obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 
Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:


1. să stabilească atribuțiile de serviciu și norma de muncă pentru fiecare salariat;
2. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
3. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
4. să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;
5. să stabilească obiectivele de performanță individuală ale salariatului, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora;
6. să suporte asigurarea medicală privată, contribuțiile suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, după caz;
7. să acorde orice alte drepturi stabilite ca urmare a activității profesionale a salariatului.


Obligațiile angajatorului au fost și ele completate, după cum urmează:


1. să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității;
2. să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;
3. să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege;
4. să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
5. să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
6. să informeze salariatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat, în condițiile legii;
7. să elibereze un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate sau un extras din registrul general de evidență a salariaților, datat și certificat pentru conformitate;
8. să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.


În noul model de CIM s-a introdus și o secțiune referitoare la menționarea riscurilor specifice postului.

Astfel, riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice postului sunt prevăzute în evaluările de risc ale locului de muncă/postului de lucru și în fișa de identificare a factorilor de risc profesional.

În această manieră, salariații vor cunoaște încă din momentul angajării la ce riscuri se expun.


Temei legal:

Autor: Ionut NISTOR – consilier juridic

Articole recente

Spectacole-studio, în octombrie, la Teatrul Szigligeti din Oradea

Pentru luna următoare, Teatrul Szigligeti Oradea a programat mai multe spectacole la Sala Transilvania. Instituția de teatru maghiar folosește noul spațiu din luna martie a acestui an.

S-a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea unui tronson din „Centura mică” a Timișoarei

Este vorba despre un tronson cu pornire de pe DJ 593, raza localității Șag, până la intersecția cu DJ 591 A în Sânmihaiu Român, lungime acestuia fiind de 6,53 km.

Proiect pentru stabilirea vechimii bisericilor de lemn din judeţul Sălaj, susţinut financiar de Ordinul Arhitecţilor din România

Acest proiect cultural cu o componentă pronunţată de cercetare este susţinut de Ordinul Arhitecţilor din România din Timbrul de arhitectură.

Se deschid două puncte noi de trecere a frontierei între România şi Ungaria

Începând din 1 octombrie, traficul de marfă va fi deschis la punctele de trecere a frontierei Valea lui Mihai - Nyírábrány şi Urziceni-Vállaj

Mai multe articole de același fel