fbpx
21.7 C
Cluj-Napoca
AcasăJUSTIȚIEJURIDICEJURIDICA | Mobilitatea personalului didactic 2023-2024

JURIDICA | Mobilitatea personalului didactic 2023-2024

Publicat în

spot_img
spot_img

În educația preuniversitară, ocuparea posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar se desfășoară unitar, pe baza unei Metodologii-cadru.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024  a fost  aprobată prin  Ordinul nr. 6.218 din 9 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1095 din 14 noiembrie 2022. Data intrării în vigoare 14 noiembrie 2022.

Cele 20 de Anexe cuprind modele de cereri/formulare:

 • Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2022 – 2023
 • Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017
 • Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022, 2021 sau 2020 (se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2022, 2021 sau 2020 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00, iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obţinut note sub 5,00, la concursuri naţionale)
 • Cerere de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată
 • Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific
 • Cerere de încadrare, în anul şcolar 2023-2024, în sistemul de plata cu ora
 • Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023
 • Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilităţii postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris
 • Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilităţii postului, conform prevederilor art. 93^1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 • Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (sau la cerere în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/ modificarea repartizării pe perioada viabilităţii postului/modificarea încadrării*)
 • Cerere pentru completarea normei didactice de predare
 • Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilităţii postului/modificarea încadrării *)
 • Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2023 – 2024(*)

Ministerul Educației vine în sprijinul  cadrelor didactice și publică aici www.edu.ro/mobilitate-personal-didactic:

 • Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.656/13.02.2023)
 • Programele valabile pentru concursul de titularizare din anul 2023
 • Calendarul pentru mobilități
 • Probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • Disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
 • Website dedicat titularizării: titularizare.edu.ro 
 • Cadru normativ ce poate fi consultat pot fi consultat

Autor: Ionut NISTOR – consilier juridic

Articole recente

Proiect pentru stabilirea vechimii bisericilor de lemn din judeţul Sălaj, susţinut financiar de Ordinul Arhitecţilor din România

Acest proiect cultural cu o componentă pronunţată de cercetare este susţinut de Ordinul Arhitecţilor din România din Timbrul de arhitectură.

Se deschid două puncte noi de trecere a frontierei între România şi Ungaria

Începând din 1 octombrie, traficul de marfă va fi deschis la punctele de trecere a frontierei Valea lui Mihai - Nyírábrány şi Urziceni-Vállaj

Cinci biserici romano-catolice din Transilvania, renovate cu fonduri din Ungaria, au fost sfinţite şi predate comunităților

Renovarea completă a clădirilor de patrimoniu, care aparţin Arhidiecezei Romano-Catolice Alba Iulia, a fost finalizată în acest an sub supravegherea Fundaţiei “Teleki László”, din Budapesta.

S-a deschis primul magazin online cu suveniruri din Maramureș

Producătorii locali și meșterii populari își pot promova și vinde produsele online pe shop.visitmaramures.ro

Mai multe articole de același fel