fbpx
7.7 C
Cluj-Napoca
AcasăEDUCAȚIEJURIDICA | Înscrierea copiilor în învăţământul primar

JURIDICA | Înscrierea copiilor în învăţământul primar

Publicat în

spot_img
spot_img

Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 3.704 din 17 februarie 2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024, act ce se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 2 martie 2023. Data intrării în vigoare: 02 martie 2023.

În ceea ce privește pregătirea în scrierii în învățământul primar, pe 30 martie 2023, au fost afișate circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, precum şi pe site-ul inspectoratului şcolar (www.edu.ro/inspectorate-scolare-judetene ).

De asemenea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, vor fi afișate informaţiile care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi:

 • posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala,
 • posibilitatea organizării programului „Şcoala după şcoală“,
 • fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare.

În perioada 5-26 aprilie 2023, va avea loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar.

Etape de parcurs pentru copiii care au frecventat grădiniţa:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.


Etape de parcurs pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate:

 • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022;
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării;
 • afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
 • soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar.


Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor se va face între 3-18 mai 2023. Totodată, se vor depune/transmite și cererile-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv recomandările de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv declaraţia pe propria răspundere şi documentele necesare în copie simplă.

Ulterior, vor fi validate fişele de înscriere generate de aplicaţia informatică.


Prima etapă de înscriere debutează pe 19 mai 2023 și se încheie pe 22 mai, timp în care sunt procesate de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională) cererile-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi sunt repartizați copiii la şcoala de circumscripţie.

În perioada imediat următoare, mai exact între 23-29 mai 2023, se procesează, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, cererile prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.

Sunt admise sau respinse cererile acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază.

Se procedează apoi la marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.


Detalii și informații suplimentare ce vizează a 2-a etapă de înscriere în învățământul primar, cuprinse în tabelul din anexa la Ordinul nr. 3.704/2023.

Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.


Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învăţământ trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale de acces la educaţie, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, confesiune, şi nu pot include existenţa unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul şi litera metodologiei specifice de înscriere.


Criteriile specifice de departajare se fac publice, la data menţionată în Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ.


După această dată, modificarea ori adăugarea altor criterii specifice de departajare este interzisă.


Criteriile specifice de departajare se stabilesc prin raportarea la:


1. Art. 16 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată,
2. Art. 6 lit. a) și b) din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicată,
3. Art. 2 alin. (1) și (3) din Ordonanța nr. 137 / 2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată,
4. Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar (ORDIN ME nr. 3.445 din 17 martie 2022) şi a Calendarului înscrierii (ORDIN ME nr. 3.704 din 17 februarie 2023).

Potrivit Calendarului, la data de 4 aprilie 2023 are loc:

 • Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliul reprezentativ al părinţilor – după verificarea existenţei unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar,
 • Aprobarea  criteriilor specifice de departajare  în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ,
 • Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acesteia, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată.


La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.


Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.


Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.


Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea părintelui  de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde dorește înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia.

Acest formular permite părintelui doar să prezentarea la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Pentru  abonații și cititorii LegisTM publicăm:

Autor: Ionut NISTOR – consilier juridic

jr. Ion Nistor

Juristul Ion NISTOR este licențiat al Facultății de Drept „I.C. Drăgan” din Lugoj și Absolvent al Institutului Militar de Geniu, Construcții și Căi Ferate ,,Panait Donici” din Rm. Vâlcea Experiență în domeniul consilierii juridice (unități școlare de nivel preuniversitar de stat și privat, asociații și fundații), experiență în administrația publică (consilier, expert, referent de specialitate), experiență în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Citate preferate: ,,Un jurist este un ,,arhitect al structurilor sociale” - 1952, L.L. Fuller Contact: jr. Ion Nistor, e-mail: inistor@gmail.com; Tel: 0751.121.169

Articole recente

Statul român ar putea plăti despăgubiri de până la 6,7 miliarde de dolari în procesul pentru aurul de la Roșia Montană

Executivul a menţionat că eventualele căi de atac la care ar putea face apel autorităţile române în acest caz se regăsesc în "Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr.62/1975".

STUDIU | Elevii români au încredere mai mare în instituţiile europene decât în cele naţionale

Rezultatele raportului european ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) ne oferă date extrem de interesante, din perspectiva proiecţiei pentru viitor a ceea ce înseamnă cetăţenia europeană şi aderenţa la valorile de bază ale acesteia.

Psihologia, cel mai nou program de studii de licenţă la UMFST G.E. Palade Târgu Mureş

Admiterea la Psihologie se va realiza pe bază de concurs de dosare, iar criteriile de selecţie sunt stabilite pe baza mediei ponderate dintre media generală a anilor de studii pentru clasele IX-XI (60%) şi media aritmetică la disciplina relevantă (limba şi literatura română) pentru clasele IX-XI (40%).

Al doilea focar de rabie, confirmat la o vulpe în județul Satu Mare

Al doilea focar de rabie a fost confirmat la o vulpe în localitatea Micula Nouă

Mai multe articole de același fel

STUDIU | Elevii români au încredere mai mare în instituţiile europene decât în cele naţionale

Rezultatele raportului european ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) ne oferă date extrem de interesante, din perspectiva proiecţiei pentru viitor a ceea ce înseamnă cetăţenia europeană şi aderenţa la valorile de bază ale acesteia.

Universitatea Politehnica Timișoara vine în sprijinul elevilor de liceu cu o nouă serie de cursuri gratuite de pregătire la matematică

Universitatea Politehnica Timișoara continuă tradiția și oferă, și în acest an, o nouă serie de cursuri gratuite de pregătire la matematică pentru elevii de liceu, utile atât pentru susținerea bacalaureatului, cât și a admiterii la facultate.