fbpx
13.7 C
Cluj-Napoca
AcasăECONOMIEADR Centru a lansat proiectul pentru finanțarea infrastructurii și serviciilor educaționale din...

ADR Centru a lansat proiectul pentru finanțarea infrastructurii și serviciilor educaționale din învățământul primar și secundar obligatoriu

Publicat în

spot_img
spot_img

În calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru lansează apelul de proiecte de tip competitiv cu termen limită de depunere, pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor educaționale pentru învățământul obligatoriu din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Este vorba despre o alocare de peste 16,9 milioane euro, sume nerambursabile, pentru Intervenția 6.1.2: Învățământul primar și secundar, din cadrul Acțiunii 6.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, care este inclusă în Prioritatea de Investiții 6 – ”O Regiune educată”, din Programul ”Regiunea Centru”.

”Finanțarea educației reprezintă în continuare o problemă în societatea românească. Infrastructura din școli și licee încă nu este suficient de performantă pentru cerințele învățământului modern, mare parte din dotări fiind la nivelul anilor 90. Analizele de specialitate arată că peste 70% din unitățile de învățământ din regiune nu au bibliotecă, 83% nu au laboratoare, iar peste 70% nu au sală de sport sau alte dotări necesare. Majoritatea acestor clădiri se află în mediul rural și afectează în special comunitățile dezavantajate. Pe de altă parte, în mediul urban întâlnim fenomenul supraaglomerării, care face dificilă asigurarea calității actului educațional și depășirea unor situații de criză.

Încă din perioada de pre-aderare, ADR Centru a gestionat proiecte de finanțare a unităților de învățământ, pentru creșterea calității educației. După 2007, momentul aderării noastre la Uniunea Europeană, bugetul dedicat infrastructurii educaționale din regiune, coordonat de Agenție, a crescut considerabil și a asigurat reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea a peste 170 de unități școlare, de la învățământul preșcolar până la cel universitar, de efectele acestor investiții beneficiind, de-a lungul timpului mai mult de 40.000 elevi și studenți.

Pentru această perioadă, 2021-2027, am programat la nivel regional, defalcarea resurselor europene disponibile în 4 categorii, dedicate învățământului antepreșcolar și preșcolar, educației primare și secundare, învățământului terțiar, precum și celui profesional și tehnic. Astfel, bugetul total disponibil pe Prioritatea de Investiții 6 – ”O Regiune educată” la nivelul Regiunii Centru ajunge la aproape  90 milioane euro, iar la aceste sume se adaugă cele prevăzute de edili pentru reabilitarea energetică a clădirilor publice unde funcționează unități de învățământ energofage. Considerăm că soluțiile pregătite de noi pentru modernizarea educației trebuie să asigure crearea unor condiții mai bune de studiu și să reducă intențiile de abandon școlar. Spre deosebire de perioadele precedente de finanțare, proiectele noi pentru investiții în educație prevăd și componente referitoare la pregătirea cadrelor didactice, precum și de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau din țări nemembre UE, aflate în SUERD”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Prezentul apel de proiecte răspunde Obiectivului de politică 4: O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului European al Drepturilor Sociale, obiectivul specific OS 4.2: Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, sprijinind investiții în infrastructura și servicii educaționale pentru învățământul obligatoriu, cu excepția celor care aparțin rețelei de învățământ profesional și tehnic și care fac obiectul unui alt apel de proiecte al PR Centru. 

Intervențiile acestui apel vor viza, ca investiție de bază, investiții în infrastructura unităților publice de învățământ, inclusiv dotarea acestora, pentru a se crea condiții optime pentru desfășurarea activităților educaționale, conform standardelor de calitate în vigoare. Prezentul apel își propune să crească șansele de acces la o educație de calitate, inclusiv prin reducerea inegalităților teritoriale, în special pentru elevii provenind din grupuri defavorizate, elevii cu cerințe educaționale speciale și comunități marginalizate.

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk vă pot oferi gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererii de finanțare.

Ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Serviciul Helpdesk al ADR Centru completând formularul de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.

Informații tehnice privind apelul de proiecte 6.1.2 – Învățământul primar și secundar.

Apelul este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Perioada de depunere a proiectelor pentru acest apel de proiecte: 28.05.2024, ora 12:00 – 27.09.2024, ora 12:00.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 16.947.968 euro, din care sprijin FEDR 4.685.618 euro și 12.262.350 euro cofinanțare națională.

Codul apelului pentru aplicația MySMIS este: PRC/156/PRC_P6/OP4/RSO4.2/PRC_A12

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 400.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 5.000.000 euro.

Solicitanți eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi unitățile administrativ-teritoriale aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), atât din mediul rural, cât și din mediul urban si parteneriatele între:

  • UAT-uri și unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare
  • UAT-uri și unitățile de cult din cadrul cultelor recunoscute în România. 

Intervențiile vor contribui și la creșterea integrării și incluziunii elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, prin asistarea unităților de învățământ pentru crearea condițiilor necesare școlarizării acestor elevi. Tipurile de intervenții finanțate vor fi intervenții în construirea, extinderea, modernizarea, renovarea energetică și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru elevi și profesori, atât pentru spațiile educaționale, spațiile de recreere, (săli de sport, terenuri de sport), dar și spații de cazare, cantine școlare. Toate detaliile aferente apelului, Ghidul specific împreună cu anexele sale se găsesc pe pagina Programului ”Regiunea Centru”.

Ioana Pop

Articole recente

Un microbuz a luat foc pe A1, în județul Arad

Nu au fost victime.

CJ Bihor a semnat contract cu HiSky pentru zboruri de la Oradea către Bucureşti şi Londra

Din toamnă zburăm la București și Londra, de la Oradea

Zeci de companii, sute de oferte și mii de studenți și absolvenți la Zilele Carierei UPT

Aproape 60 de firme naționale și internaționale, dar și instituții de stat au expus la standuri sute de oferte de carieră pentru studenți și absolvenți

Două eleve de liceu din Timișoara au ajuns la spital, după ce un coleg a pulverizat spray lacrimogen la baie

Poliţiştii au deschis, joi, o anchetă, după ce două eleve de la Liceul Tehnologic Electrotimiş au ajuns la spital după un incident care a avut loc în baie.

Mai multe articole de același fel