13.7 C
Cluj-Napoca

Author: Árpád Drótos

A Szentlélek munkái ma

Jogos kérdésként merül fel az, hogy ma miért nem tapasztaljuk a Szentlélek munkájának olyan hatásait, mint ahogy az történt az apostolok vagy az elsô keresztyének korában?

Pünkösd

Sokat veszítünk azáltal, hogy nem élünk a Pünkösd adta lehetôségekkel. Ne folytassuk tovább úgy az életünket, mintha a Szentlélek nem is töltetett volna ki!

Valamennyien ôrállók vagyunk

Az alvó keresztyénség képe az egyik legszörnyûbb, amit az egyházról festeni lehet. Ezért int vigyázatra és éberségre bennünket az Úr. Az “alva ne találjon benneteket” intelemben

Egy modern kori messianizmus

A végidôkkel kapcsolatban arra int bennünket Jézus Krisztus, hogy hamis krisztusok fognak fellépni. Figyelmeztetését vonatkoztathatjuk olyan messianisztikus ideológiákra is, mint a kommunizmus és a nácizmus. Napjainkban keletkezett egy újabb messianizmus, amit transzhumanizmusnak neveznek.

Anyák napja után

Mi maradt meg bennünk Anyák napját követôen? Beleestünk-e abba a csapdába, amely minden ünnepet megkísért, hogy letudjuk annak a tartalmát?

Mikor fogjon fegyvert egy krisztusi ember?

Legfôképpen pedig azért lesz szükség fegyverre, hogy elhangozzanak az Úr következô szavai: “Tedd vissza helyére kardodat, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el!” (Máté 26,52)

Az özvegy asszony két fillérje

Az özvegyasszony két fillérjérôl szóló történet (Márk 12,41-44) igazolja, hogy milyen jelentôsége van a szövegkörnyezetnek a bibliaértelmezésben.

Feltámadás

Jézus Krisztus feltámadásának örömhíre afelôl biztat meg bennünket, hogy veszíthetünk csatákat az életünkben, de a háborút gyôzelemmel zárjuk.

Virágvasárnap

Virágvasárnap eloszlatja Istennel kapcsolatos hamis váradalmainkat. Mit szeretnénk, hogy történjen velünk? Ismerjük-e igazán az isteni terveket? Vagy hajszoljuk saját elképzeléseinket Jézus Krisztusról, az egyházról...

Kik kapják a legnagyobb ítéletet?

Megdöbbentôek Jézus Krisztus szavai arról, hogy vannak, akik a legsúlyosabb ítéletet kapják a nagy megmérettetéskor (Márk 12,40).

Hit és tudás

Amikor egy írástudó megkérdezte Jézus Krisztust a legfôbb parancsolatról, akkor az Úr nemcsak egyszerûen idézte a Nagy Sömát (5 Mózes 6,4-5), hanem hozzáfûzött valamit.

Recent articles

spot_img