17.6 C
Cluj-Napoca

Author: jr. Ion Nistor

Juristul Ion NISTOR este licențiat al Facultății de Drept „I.C. Drăgan” din Lugoj și Absolvent al Institutului Militar de Geniu, Construcții și Căi Ferate ,,Panait Donici” din Rm. Vâlcea Experiență în domeniul consilierii juridice (unități școlare de nivel preuniversitar de stat și privat, asociații și fundații), experiență în administrația publică (consilier, expert, referent de specialitate), experiență în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Citate preferate: ,,Un jurist este un ,,arhitect al structurilor sociale” - 1952, L.L. Fuller Contact: jr. Ion Nistor, e-mail: inistor@gmail.com; Tel: 0751.121.169
Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de către un bărbat de 44 de ani, despre faptul că pe o pășune din extravilanul municipiului Cluj-Napoca, în zona „Dealul Borhanciului”, a găsit mai multe fragmente osoase umane, precum...

JURIDICA | Soluţionarea conflictelor individuale de muncă

În urma modificărilor aduse Codului Muncii de către Legea nr. 213/2020, a fost completată structura Regulamentului intern al unei organizații prin aducerea obligativității existenței procedurii de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, alături de procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor.

JURIDICA | Competenţele profesionale şi conduita inspectorilor școlari

Modul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar este prezentat în Regulamentul din 3 decembrie 2020 de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ORDINUL nr. 6.106/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.281 din 23 decembrie 2020 (Regulament).

JURIDICA | Cunoaşterea legii – între scuză și obligație

„Nemo censetur legem ignorare“, este o veche expresie latină care denumeşte principiul aplicabil în prezent în dreptul penal, potrivit căruia necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii nu înlătură obligaţia persoanelor de a se conforma legii şi de a răspunde pentru încălcarea ei

JURIDICA | Reguli privind exercitarea controlului intern managerial al entităţilor publice

În Monitorul Oficial nr. 387 din 7 mai 2018 a fost publicat Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice care cuprinde standardele de control intern managerial specifice entităţilor publice.

JURIDICA | Măsuri de asistență umanitară pentru cetățenii ucraineni

În data de 8 martie 2022 în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor cate normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară.

JURIDICA | Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare

Competiţiile şcolare se desfășoară potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare aprobată prin OMECTS nr. 3.035 din 10 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare.

JURIDICA | Noi masuri de sprijin la energia electrică și gaze

Premierul Nicolae Ciucă a precizat că noile măsuri sa vor aplica pe o perioada de un an, începând cu 1 aprilie și vor garanta stabilitatea de care cetățenii și mediul de afaceri au nevoie.

JURIDICA | Determinarea noului cost standard per antepreşcolar/preşcolar/elev

În Monitorul Oficial nr. 151 din 15 februarie 2022 a fost publicată HOTĂRÂREA nr. 204 din 14 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev.

Recent articles

spot_img