21.8 C
Cluj-Napoca

CULTE

Șase biserici romano-catolice și reformate din județul Hunedoara, renovate cu bani de la Guvernul României

Guvernul României prin Secretariatul de Stat pentru Culte asigură, în prima jumătate a anului 2022, fondurile necesare pentru renovarea a șase biserici romano-catolice și reformate din județul Hunedoara.

Kik kapják a legnagyobb ítéletet?

Megdöbbentôek Jézus Krisztus szavai arról, hogy vannak, akik a legsúlyosabb ítéletet kapják a nagy megmérettetéskor (Márk 12,40).

Hit és tudás

Amikor egy írástudó megkérdezte Jézus Krisztust a legfôbb parancsolatról, akkor az Úr nemcsak egyszerûen idézte a Nagy Sömát (5 Mózes 6,4-5), hanem hozzáfûzött valamit.

Majdnem Isten országában lenni

Milyen sokan élnek abban a köztes állapotban, amelyben az az írástudó élt, aki Jézus Krisztussal a nagy parancsolatról beszélgetett a Márk 12,28-34-ben.

Aranyszájú Szent János böjti ajánlata

Egy bizonyos hagyomány életszerû példákat tulajdonít Aranyszájú Szent Jánosnak a böjttel kapcsolatban. Az egyházatya azt tanítja, hogy böjtöljünk a lábunkkal!

Feltámadás

Meglepôen egyszerû Jézus Krisztus érve a feltámadással kapcsolatban a szadduceusok ellenében (Márk 12,18-27). Az Úr csak annyit mond nekik, hogy Isten nem lehet a halottak Istene, mivel magát Ábrahám, Izsák és Jákób Istenének nevezete az égô csipkebokorban (2. Mózes 3,6).

Mennyei plasztikai mûtét

Tudjuk-e, kinek a képmását hordozzuk magunkon? – Nagyon sokan legalábbis sejtik, csak gyakran elfelejtkeznek róla. Nos, ha nem tudnánk, akkor emlékeztessük magunkat, hogy bizony Isten arcvonásait viseljük teremtettségünktôl fogva.

A szôlômûvelésrôl

A gonosz szôlômûvesekrôl szóló példázatban (Márk 12,1-12) komoly figyelmeztetést kapunk arra nézve, hogy ha nem maradunk hûségesek az “szôlôföld” és az egész mindenség Ura iránt, ítélet vár ránk. Isten nem kímélte az ószövetségi istentiszteleti rendszert, mert céltalanná lett.

Álszent érdeklôdés

Vallástudományi látogatást tettek a jeruzsálemi teológiai intézetek képviselôi a Názáreti Jézusnál a Nagytemplomban, ahol a rabbi fogadta ôket. A fôpapok, az írástudók és a vének arról érdeklôdtek, hogy honnan jön a hatalom azokhoz a cselekedetekhez, amelyek méltán bolygatták fel Júdea, Samária, Galilea, de a Tízváros lakosságát is? – Így indulhatott volna egy korabeli újságcikk a Márk 11,23-27. bibliai szakaszáról, de a helyzet mégsem volt ilyen rózsás.

Hatékony imádság

A neves amerikai lelkipásztor, John MacArthur a Márk 11,22-26 alapján arról tanít, hogy a hatékony imádságnak öt fontos összetevôje van: történeti, teológiai, spirituális, gyakorlati ...

A fost înscăunat noul episcop al Bisericii Unitariene Maghiare

Noul episcop al Bisericii Unitariene Maghiare, István Kovács, a fost înscăunat sâmbătă după-amiază, la Cluj-Napoca. În cadrul ceremoniei, cel de-al 32-lea episcop al Bisericii...

Recent articles