17.6 C
Cluj-Napoca

JURIDICE

JURIDICA | Soluţionarea conflictelor individuale de muncă

În urma modificărilor aduse Codului Muncii de către Legea nr. 213/2020, a fost completată structura Regulamentului intern al unei organizații prin aducerea obligativității existenței procedurii de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, alături de procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor.

JURIDICA | Competenţele profesionale şi conduita inspectorilor școlari

Modul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar este prezentat în Regulamentul din 3 decembrie 2020 de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ORDINUL nr. 6.106/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.281 din 23 decembrie 2020 (Regulament).

JURIDICA | Cunoaşterea legii – între scuză și obligație

„Nemo censetur legem ignorare“, este o veche expresie latină care denumeşte principiul aplicabil în prezent în dreptul penal, potrivit căruia necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a legii nu înlătură obligaţia persoanelor de a se conforma legii şi de a răspunde pentru încălcarea ei

JURIDICA | Măsuri de asistență umanitară pentru cetățenii ucraineni

În data de 8 martie 2022 în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor cate normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară.

JURIDICA | Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare

Competiţiile şcolare se desfășoară potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare aprobată prin OMECTS nr. 3.035 din 10 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare.

JURIDICA | Noi masuri de sprijin la energia electrică și gaze

Premierul Nicolae Ciucă a precizat că noile măsuri sa vor aplica pe o perioada de un an, începând cu 1 aprilie și vor garanta stabilitatea de care cetățenii și mediul de afaceri au nevoie.

JURIDICA | Determinarea noului cost standard per antepreşcolar/preşcolar/elev

În Monitorul Oficial nr. 151 din 15 februarie 2022 a fost publicată HOTĂRÂREA nr. 204 din 14 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev.

JURIDICA | Reorganizarea evaluării învățământului preuniversitar

În data de 4 februarie 2022 Guvernul României a aprobat Hotărârea nr. 155/2022 prin care se reorganizează Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Noul...

Recent articles