REDACȚIA ÎN LIMBA MAGHIARĂ

Az özvegy asszony két fillérje

Az özvegyasszony két fillérjérôl szóló történet (Márk 12,41-44) igazolja, hogy milyen jelentôsége van a szövegkörnyezetnek a bibliaértelmezésben.

Feltámadás

Jézus Krisztus feltámadásának örömhíre afelôl biztat meg bennünket, hogy veszíthetünk csatákat az életünkben, de a háborút gyôzelemmel zárjuk.

Virágvasárnap

Virágvasárnap eloszlatja Istennel kapcsolatos hamis váradalmainkat. Mit szeretnénk, hogy történjen velünk? Ismerjük-e igazán az isteni terveket? Vagy hajszoljuk saját elképzeléseinket Jézus Krisztusról, az egyházról...

Kik kapják a legnagyobb ítéletet?

Megdöbbentôek Jézus Krisztus szavai arról, hogy vannak, akik a legsúlyosabb ítéletet kapják a nagy megmérettetéskor (Márk 12,40).

Populare